Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Grums

På Grums kommun arbetar Tillväxtenheten med näringslivsfrågor.
På enheten jobbar Maria Röhr tillväxtstrateg, Anna-Maria Jäger utvecklingskoordinator, Helena Bergström kommunikationstrateg och Kjell Nyström, stadsarkitekt tillsammans. Den nyligen framtagna visionen passar väl in i tillväxtfokuset som råder i kommunen.

Grums kommun har en vision med framåtanda:
”Genom en skola i framkant, framgångsrika
företagare och nya bostäder bygger vi broar
till framtiden”

Nyängsområdet – en central punkt i Värmland
Vi har planlagt ett stort handels- och industriområde precis där E 18 möter E 45.
Området beräknas växa expansivt och är en del av vår satsning att få fler företag
att slå sig ner i Grums.
-Hos oss finns plats för många fler företagare. Både inne i centrum, vid Nyängen
samt på landsbygden, säger Grums kommunalråd Leif Haraldsson.

Bra kommunikationer
Nyängsområdet är planlagt som handels- och industriområde och nu växer en varierad mix av företag fram där. Nyängen är en knutpunkt där E 45 och E 18 möts. Här passerar cirka 15 000 fordon varje dygn och många stannar till för att ta en paus, tanka och äta en matbit. Från rondellen vid Nyängen är det; 24 mil till Göteborg, 34 mil till Stockholm och 20 mil till Oslo.

I Grums kommun finns ett mångsidigt näringsliv med cirka 500 företag. Kommunen arbetar ständigt med att förbättra företagsklimatet och att föra en nära dialog med de lokala företagen. 

Varmt välkommen att bygga, leva och bo i Grums!