Mån 2 okt / År 41 / Nr 3 2023

Gruvindustrin är en guldgruva för arbetssökande

Proffice tror på en stadig tillväxt i norra Sverige och öppnar nu ett nytt kontor i Gällivare. Det är framförallt gruvnäringens expansion under de senaste åren som bidrar till en stark utveckling i glesbefolkade regioner. Gruvindustrin har blivit en guldgruva för arbetssökande och Proffice har inte låtit tillfället passera – Proffice Mining är specialister på just gruvindustrin och finns lokalt etablerade i den del av landet där jobben finns.

Områdeschef Maria Söderberg ansvarar för Proffice kontor i Skellefteå, Luleå, Kiruna och Pajala som hör till region norr. Regionen omfattar samtliga Profficekontor från Uppsala till Kiruna. Kännetecknande för region norr är en stark samarbetsvilja mellan kontoren med påtagliga synergieffekter, inte minst inom den expansiva gruvnäringen där man räknar med tusentals nya arbetstillfällen inom de närmaste åren.
– Vi arbetar aktivt för att fler ska välja att bosätta sig här i regionen. Det finns gott om jobb samtidigt som vår region bjuder på en fantastisk livskvalitet med naturnära rekreationsmöjligheter och upplevelser, säger Maria Söderberg.

För och med människor
Proffice arbetar för och med människor. Det yttersta målet är att få människor att växa och utvecklas, samtidigt som man verkar för en aktiv och tillväxtbenägen arbetsmarknad. Gruvindustrin är en av Nordens snabbast växande näringar just nu. Rekryteringsbasen är internationell, för att klara den kraftiga tillväxten som väntar så krävs rekrytering även utanför landets gränser. Möjligheterna är enorma, och Proffice har erfarenhet av att flytta arbetskraft dit jobben finns.
– Vi har för avsikt att växa ytterligare med vårt koncept Proffice Mining. Inom de närmaste åren väntar vi oss en expansion där gruvindustrin kommer att behöva anställa omkring 3000 personer, både i nya jobb och för att hantera generationsskiften. Det är en stor möjlighet för arbetssökande över hela Sverige och Norden, en möjlighet som vi ska ta tillvara på tillsammans med övriga Profficekontor, upplyser Maria Söderberg.
Det är inte bara gruvarbetare som ska anställas – branschen sysselsätter oerhört mycket människor i väldigt skiftande roller. Allt från tekniker och mekaniker till maskinförerare och elektriker. Bilden av gruvarbetare har förändrats, den moderna gruvan sysselsätter ett stort antal specialister och ingenjörer. Intressant är också att gruvområden som Kiruna, Malmberget och Gällivare hör till de över 100 områden där unga har högst inkomst.

Omfattande arbete framöver
Proffice öppnar ett nytt kontor i Gällivare under våren. Med stora investeringar inom gruvindustrin ökar efterfrågan även på chefer. Här finns möjligheter både vid gruvbolagen och i ett stort antal företag som levererar utrustning samt arbetar med förädling av gruvans produkter – exempelvis stålindustrin.
– Vi har ett mycket omfattande arbete framför oss nu när vi kontinuerligt ska förse gruvnäringen med arbetskraft. Vi jobbar aktivt med att hitta sökande från närområdet och hela Sverige om det behövs, ett arbete som kommer att hålla oss sysselsatta i många år framöver. Vi har även kontakter utanför Sveriges gränser för att rekrytera den bästa personalen, konstaterar Maria Söderberg som avslutning.