Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

GSP är viktiga för framtidens jobb i Skövde

Tretton år av obruten utveckling och tillväxt ger resultat. I teknik- och forskningsparken Gothia Science Park i Skövde finns för närvarande 70 företag, tre forskningscentrum och 700 medarbetare.
– Nyckeln till framgång är duktiga företagsledare, företag med internationell marknad, tillgång till kompetent arbetskraft och en miljö som stimulerar till ny kunskap, nya affärsidéer och möten med ”likasinnade”, förklarar Patric Eriksson, vd för Gothia Innovation AB som driver och utvecklar Gothia Science Park (GSP) i Skövde.

– Framgångsrika platser går från yta till innehåll. Det slog Christer Asplund, Place Consulting AB, fast på Skövde kommuns årliga visionsdag under vårkanten. Analytikern Anders Ottesten, Public Partner, spädde på:
– När det gäller framtidens arbetsmarknad förväntar jag mig tillväxt inom privat tjänstesektor samt småföretagsamhet och entreprenörsledda företag.
Sammantaget är dessa inspel ett bra kvitto på att satsningen på Gothia Science Park i Skövde är helt rätt för att utveckla och komplettera näringslivet i Skövderegionen och bidra till att skapa framtidens jobb. Långsiktigheten i satsningen på teknik- och forskningsparken har gett resultat.
– Vi har haft obruten tillväxt, trots it-bubbla, varselvåg inom fordonsindustrin och finanskris. Parken har växt varje år sedan starten 2000. Nu finns här 70 företag, Högskolan i Skövdes tre forskningscentrum och 700 medarbetare, säger Patric Eriksson.

Men vad är en teknik och forskningspark?
– Det är en företagsby som ligger i anslutning till en högskola och som har en blandning av såväl etablerade som nystartade företag. Företagen har nytta av närhet till högskolan för sin direkta utveckling genom tillgång till kvalificerad arbetskraft och kunskap. När flera likasinnade företag samlas på en plats kan de enkelt träffas för att korsbefrukta varandras idéer och bli mer konkurrenskraftiga. En miljö som vår innehåller också ett stort inslag av aktiviteter för kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyten, spontana möten och idéutveckling.

Vilka är de viktigaste sakerna för att GSP i Skövde ska fortsätta växa?
– Först och främst krävs duktiga entreprenörer och företagsledare i företag som till övervägande del satsar på en internationell marknad. Avgörande är också tillgång till ny kunskap genom forskning och utveckling samt, förstås, tillgång till kompetent arbetskraft. Sedan är det viktigt att miljön fylls med ett rikt utbud av aktiviteter för allt från utbildning till nätverkande som genererar affärer och ökad konkurrenskraft.

Vad krävs för att nå nästa steg på 1000 medarbetare?
– Att företag som finns här får genombrott på de internationella marknaderna som de siktar på. Att miljön lockar kvalificerad arbetskraft och att högskolan producerar studenter med attraktiv kunskap och kompetens. Dessutom krävs nationell kännedom om Gothia Science Park i Skövde eftersom det bidrar till att attrahera riskkapital vilket behövs för att företagen ska kunna hantera expansion och internationalisering.

Miljön utvecklas ständigt med fler hus och fler företag får därmed möjlighet att etableras och växa i parken. Hur gynnas regionen av detta?
– Kritisk massa av människor med drivkraft samt hög och blandad kompetens. Det skapar nätverk och utvecklingsdynamik som leder till utveckling av både de befintliga företagen och nya företagsidéer. Kritisk massa av växande företag i miljön ger större underlag för partners till Högskolan i Skövde Därmed kan den behovsanpassa utbildningar och leverera examensjobb som skapar arbete och forskningssamarbeten. När miljön blir tillräckligt stor kommer den på ”radarn” för internationella företag som kan etablera sig i GSP. Värt att poängtera är att det inte finns någon gräns för hur länge ett företag kan bedriva sin verksamhet i vår miljö.

Europamästare i entreprenörskap
2009 utsågs Skövde kommuns satsning på Gothia Science Park till Europas bästa miljö för näringslivsutveckling. EU-kommissionens beslut att ge European Enterprise Award till GSP baserades på: originalitet och långsiktighet i satsningen, betydelse för den lokala ekonomins utveckling samt förbättring av mötesmöjligheter mellan lokala intressenter.

Om Gothia Science Park i Skövde
I Gothia Science Park utvecklas affärsidéer till säljbara produkter och tjänster likväl som ny kunskap och kompetens för både individer och företag. 70-talet företag i teknik- och forskningsparken jobbar inom IT- och teknikområdet, exempelvis med mjukvara, verktyg för simulering, verksamhetsutveckling, dataspel, hårdvara och appar. I teknik- och forskningsparken jobbar dagligen 700 entreprenörer, medarbetare och forskare.
Vid starten 2002 hade GSP en anställd. Idag överstiger antalet medarbetare i GSP-företag samt forskare 700.