Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Guldläge för Landskrona

Landskrona växer med fler arbetstillfällen och fler bostäder. DSV har redan flyttat in i sitt nya logistikcentrum utmed E6an och enbart efter några månader märks synergieffekter med fler arbetstillfällen och nya möjligheter för underleverantörer. Landskrona expanderar. För att på bästa sätt kunna förvalta tillväxten så planerar kommunen för nya bostäder, bland annat med havsutsikt i anrika Norra Borstahusen.

DSVs flytt till Landskrona är stadens största etablering i modern tid. Den nybyggda anläggningen utmed E6:an är nu full av medarbetare som flyttat med då DSV slagit ihop verksamheten i Helsingborg och Malmö och förlagt alltihop till Landskrona. Dessutom har flytten inneburit nya arbetstillfällen för landskronaborna.
– Initialt så innebär detta ett uppsving för hela Landskrona med omkring 600 arbetstillfällen, kommenterar kommunens t f näringslivschef Lars O. Petersson. Naturligtvis hoppas vi på en ökad inflyttning och vi tror på en stark tillväxt tack vare DSVs etablering.

Sporrar ytterligare tillväxt framöver
Det nya logistikcentret är ett av norra Europas största. Det nya läget vid Landskronas södra infart, med själva terminalbyggnaden etablerad enbart 100 meter från motorvägen, innebär enorma besparingar för DSV. Dessutom är det bara 500 meter till den nybyggda tågstationen och två kilometer till hamnen.
Byggnadsytan är på totalt 200 000 kvadratmeter, främst logistik och terminal. Då markområdet täcker 400 000 kvadratmeter finns möjlighet till utbyggnation om ytterligare 200 000 kvadratmeter vilket sporrar till ytterligare tillväxt för Landskrona framöver.
– Vi är också mycket stolta över att kunna överlämna 2012 års stadsbyggnadspris till DSV för deras moderna kontorsbyggnad, säger stadsbyggnadschefen Per Fredrik von Platen.
Motiveringen vid prisutdelningen löd: ”Byggnaden utstrålar en självsäkerhet och är ett vackert landmärke som annonserar staden på ett värdigt sätt”.

Bo på Skånes guldkant
Staden kommer under våren att ta fram en detaljplan för byggande av havsnära boende i Norra Borstahusen. Det blir både lägenheter och villor. Planprogrammet har bearbetats utifrån inkomna synpunkter och sammanställts i ett programförslag som kommer ligga till grund för kommande planering i området.
– I området ligger Erikstorps kungsgård med golfbana och stjärnkrog som den prisbelönte krögaren Daniel Berlin tagit över. Detta är utan tvekan ett av våra mest expansiva områden just nu och vi har en stark ambition att vi ska göra Landskrona mer attraktivt för boende. Vi har det redan väl förspänt med tanke på att vi faktiskt befinner oss på Skånes guldkust mitt emellan Helsingborg och Malmö, säger Helena Zimmerdahl, kommunikationschef i Landskrona stad. .
I Landskrona har alla nära till havet och det är ett mervärde i sig. Välkända Borstahusens campingplats flyttar till ett nytt läge vid Erikstorp och den allmänna ytan vid Norra Borstahusens strand anpassas med byggfri zon om nära 100 meter från strandkanten. Strandbyn kommer att öppnas med allmänna ytor. Det planeras också för nya fritids- och rekreationsanläggningar som ska kunna vara öppna året om.
– Vi planerar för alla upplåtelseformer. Landskrona är staden för alla, det vill vi också markera med nybyggnationen, avslutar Helena Zimmerdahl.