Fre 1 jul / År 40 / Nr 3 2022

Guldläge för Söderköping

Söderköping är en mindre kommun utmed Östergötlands kust, ett par mil söder om Norrköping och drygt fyra mil öster om Linköping. Med över 14.600 invånare är Söderköping tillräckligt stort för att driva ett kraftfullt och engagerat utvecklingsarbete, och samtidigt tillräckligt litet för att behålla sin småskalighet.

Söderköping har ett bra läge för företagande, både geografiskt, kunskaps- och servicemässigt. Närheten till Linköping, Östergötlands nav för forskning och utbildning, samt Norrköping, regionens vagga för industriell utveckling, gör Söderköping till en strategiskt fördelaktig etableringsort. Det tar man fasta på i kommunens nystartade enhet för näringsliv och turism, som samtidigt ska stärka Söderköping oberoende av de större städerna.

Engagerat utvecklingsarbete
Hur kan Söderköpings allra viktigaste näringar förstärkas och hur kan nya näringar utvecklas?
– Ambitionen bakom satsningen på den nya enheten är att bredda näringslivet ännu mer och därmed skapa ännu större utvecklingsmöjligheter lokalt, säger Therese Eklöf, enhetschef på Näringsliv- och turism.
Det finns nästan 1500 aktiva företag i Söderköping, vilket betyder att var tionde kommuninvånare är entreprenör. Näringslivet har dessutom en bredd som gör Söderköping mindre sårbart, med mycket småindustrier, lantbruksföretag, turism och företag inom digital utveckling som exempel.
Kort sagt, Söderköping har grundförutsättningarna på plats. Nu gäller det att vidareutveckla det till konkreta insatser som lyfter företagsklimatet ytterligare.

Guldläge för Söderköping
Det första man gör inom enheten Näringsliv och turism är att kartlägga styrkor samt identifiera områden som kan förbättras.
Glädjande är att Söderköping gynnas av den nya E22-sträckningen som knyter ihop regionen och minskar avstånden. Ur det kan mycket nytt utvecklas, bland annat inom logistik, men även inom turism då det blir enklare att ta sig till och från Söderköping med den nya sträckningen.
– Nu har vi ett guldläge att marknadsföra Söderköping som en öppen och tillgänglig skärgårdskommun med fantastiska upplevelser – och det ska vi ta vara på för framtiden, lovar Therese Eklöf.
Söderköping har som många känner till stora tillgångar som besöksmål, bland annat med S:t Anna skärgård och Göta Kanal. Under medeltiden var Söderköping en av Sveriges viktigaste handelsstäder och än idag lever arvet kvar bland annat i form av kunskap om det makt- och handelscenter som staden en gång var, att utveckla upplevelser baserat på det finns det goda möjligheter till.