Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Gummifabriken samlar kreativa verksamheter för tillväxt

Gummifabriken utvecklas som en av Värnamos viktigaste mötesplatser. I en öppen och kunskapsladdad miljö kan en mix av företag, akademisk utbildning och inte minst kulturinriktade verksamheter samlas och samverka för att tillsammans bygga ett ännu starkare Värnamo.

I Gummifabriken finns alla möjligheter för kreativa verksamheter att utvecklas. Här finns redan en black box, auditorium och biografer, bibliotek, konferenslokaler och anpassade lokaler för utbildningsverksamhet samt inte minst ett växande företagshotell vars olika aktörer dagligen träffas i gemensamma utrymmen.
– Vi skapar förutsättningar för tillväxt genom att främja öppenhet och samverkan mellan olika verksamheter i Värnamo. Det är ett viktigt arbete som kommunen startat för att stötta utvecklingen – och det är inget som kommer av sig självt utan som måste underhållas hela tiden, säger Gummifabrikens vd Tobias Hörnquist inledningsvis.

Skapar kreativa mötesplatser
Tobias Hörnquist är före detta yrkesofficer och tack vare sin långa erfarenhet av både ledarskap och team building har många goda idéer om hur nya, kreativa mötesplatser bör skapas.
– Genom att samla ett rikt kulturliv, näringsliv och akademi under samma tak och sätta dem i samma ledningsgrupp skapas helt andra förutsättningar här, jämfört med på andra ställen som inte valt att göra så. Det finns många exempel som visar att detta är ett lyckosamt koncept, menar Tobias Hörnquist.
Kreativa möten skapas genom delaktighet tillsammans med besökaren. Delaktigheten bland olika aktörer kommer att bli en motor för tillväxt i Värnamo med omnejd – och det genom att erbjuda en miljö som bidrar till att lyfta mötet till en ny, mer kreativ nivå.
– Hela huset andas innovation och tillväxt – och det kan även besökare utifrån få uppleva genom att till exempel få anordna nästa konferens i samma lokaler som Campus Värnamo använder för sina utbildningar, fortsätter Tobias Hörnquist.
– Detta är med andra ord inte en anläggning med stängda dörrar – här är det öppet även för verksamheter som idag inte har kontor i Gummifabriken att få vara med och samverka med de aktörer som finns här.
Huset är byggt så att man förflyttar sig mellan olika nivåer hela tiden, och härmed integreras olika typer av kompetenser. Samtidigt uppstår oväntade möten som kan leda till helt nya samverkansformer, där Campus Värnamo, Värnamo näringsliv AB och Skärteknikcentrums satsning på partnerskap för kompetensutveckling är ett mycket bra exempel.

Grundar för långvariga samarbeten
Gummifabriken kommer att vidareutvecklas som nav för kunskap, utbildning, kultur, innovationer och företagande i Värnamo. Tanken är att skapa mervärde för alla verksamheter som finns etablerade på området, men även för verksamheter som samverkar med dem och som på något sätt kommer i kontakt med dem.
– Vi befinner oss fortfarande i ett tidigt stadium i vår utveckling av Gummifabriken. Infrastrukturen finns på plats, och nästa steg blir nu att bygga upp långvariga samarbeten mellan olika aktörer. Vi ska skapa bra aktiviteter som går över gränserna mellan näringsliv, akademi och kultur och få dem att inspireras och lära av varandra. Det arbetet pågår för fullt nu, informerar Tobias Hörnquist.
Företagshotellet är fullt med en växande kö in. Vidare finns kontrakterade ytor som anpassas för olika verksamheter och här kommer den sista kvadratmetern med största sannolikhet att vara uthyrd innan årets slut.