Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Gymnasiesärskolan utbildar för jobb och självständighet

Gymnasiesärskolan är beroende av goda relationer med näringslivet för att utvecklas i rätt riktning. De olika gymnasiesärskoleprogrammen ska förbereda för jobb och ge en aktuell inblick i arbetslivet. Oavsett inriktning ska utbildningarna bidra till att delar av morgondagens rekryteringsbehov kan tillgodoses.

Att förbereda för nästa steg i livet är gymnasiesärskolans huvuduppgift, och det sker i nära samverkan med det kringliggande samhället. På gymnasiesärskolan är det ännu viktigare att skapa nära relationer med arbetsgivare inom såväl privat som offentlig sektor.
– Vi strävar efter att erbjuda riktigt bra praktikplatser för APL, arbetsplatsförlagt lärande. Där finns vår största och viktigaste koppling till näringslivet i regionen. Alla våra elever på nationellt program har APL under 22 veckor fördelat på sina fyra år hos oss. De senaste två åren har alla som velat ha sommarjobb också fått det och det är naturligtvis mycket uppskattat, förklarar Monica Boje, rektor på Sjöarpsskolan, Ronneby kommuns gymnasiesärskola.

Lära leva livet
Sjöarpsskolan är en liten skola med cirka 30 elever. Verksamheten bedrivs i en harmonisk skogsmiljö i det lilla samhället Bräkne-Hoby utanför Ronneby tätort. Småskaligheten gör att studiemiljön kan anpassas efter individuella behov. På skolan finns också internat och möjligheten att prova på olika fritidsaktiviteter.
– Förutom en gymnasiesärskoleutbildning får våra elever med sig viktiga kunskaper för att kunna leva så självständigt som möjligt. Vi har förutom internatet även en lägenhet i centrala Ronneby som eleverna kan få prova att bo i helt självständigt. Vi rustar dem med färdigheter enligt mottot Lära leva livet, förklarar Monica Boje.
Kommunen har nyligen antagit en ny IT-strategi där alla elever har egna digitala lärverktyg och på Sjöarpsskolan har alla elever en egen iPad. Dokumenteringen har därmed förbättrats och man pratar mycket mer om IT som en naturlig del av vardagen.

Utbildar för jobb
Eleverna kan välja mellan fyra program som utöver det Individuella programmet omfattar Hälsa, Vård och omsorg, programmet för Skog, mark och djur samt ett program med inriktning mot Administration, handel och varuhantering. Det sistnämnda är ett nytt program som startats då behovet av arbetskraft inom dessa områden fortsätter att öka i regionen.
– Precis som på vilken gymnasieskola som helst ska våra yrkesförberedande utbildningar leda till jobb. För att öka anställningsbarheten har vi investerat i en truck så att våra elever kan ta truckkort, informerar Monica Boje.
Det finns ett stort rekryteringsbehov inom varuhantering och lager, inte minst med tanke på e-handelns utveckling. Samtidigt finns det många stabila och långsiktiga arbetsgivare inom vård och omsorg, där det i princip alltid finns ett rekryteringsbehov. Inom Skog, mark och djur har eleverna möjlighet att få prova på allt från parkanläggning till djurskötsel.
– Vi strävar efter att skapa en bra struktur på programmen så att varje elev får en möjlighet att utveckla sina egna intressen och stärka sin självkänsla. Det ger trygghet för framtiden, betonar Monica Boje som avslutning.