Lör 2 mar / År 42 / Nr 5 2023

Gymnasieskola i Tranås får uppmärksamhet på hemmaplan och internationellt

På Holavedsgymnasiet i Tranås är kamratskap och tillgänglighet två mycket viktiga verktyg för framgång. På skolan samlas elever från många olika kommuner, en del långväga då Holavedsgymnasiet bland annat har en idrottsutbildning. Intresset för skolan grundas även på den unika atmosfär som skapas av att omkring 850 elever får utrymme för sin kreativitet, inom bland annat skolans estetiska program.

Holavedsgymnasiet har en idrottsprofil som omfattar den Nationella idrottsutbildningen, NIU, med inriktning bandy. Utöver bandy finns även nationellt stora sporter som ishockey och fotboll med i idrottsprofilen, de tillhör inte NIU men är valbara inom de program som erbjuds på skolan.

Samverkan med näringslivet
Det är inte bara ur sportperspektiv som Holavedsgymnasiet sätter Tranås på kartan och gör staden mer attraktiv. Samma entusiasm präglar även övriga program. Tack vare skolans förmåga att bygga nära relationer med traktens näringsliv är yrkesprogrammen väl anpassade för att tillgodose näringslivets behov av arbetskraft.
– Det görs bland annat en utvärdering över hur vår samverkan med näringslivet upplevs bland företagen. Hittills har vi fått mycket positiv feedback. Målet är att våra elever på yrkesprogrammen ska vara anställningsbara direkt efter sin utbildning, då har vi verkligen lyckats, säger Anders Berg, rektor på Holavedsgymnasiet.
Det entreprenöriella lärandet står i fokus och det innefattar inte minst Ung Företagsamhet (UF), som är en inspirationskälla likväl som värdefull träning för elever som drömmer om att starta eget i framtiden. UF är tillgängligt inom både yrkesprogram och studieförberedande program.

Internationellt utbyte
Holavedsgymnasiet har en stark internationell satsning. Inom flera program erbjuds som exempel en internationell prägel av undervisningen och det arbetsplatsförlagda lärandet, där elever från olika program får en möjlighet att resa till länder som England, Kenya och Bosnien.
– Det internationella samarbetet är viktigt för oss. Vi har nu lyckats bygga upp ett utbyte med en skola i Bosnien och ett antal lärare och elever från vår skola har redan varit där på besök. Vi har nyligen fått ta emot besök från Bosnien också, det känns som ett riktigt givande och bra samarbete, säger Anita Berlin, lärare på Holavedsgymnasiet, entusiastiskt.
Inom det internationella arbetet och i synnerhet när det gäller utbytet med Bosnien talar man mycket om kriser som uppstår i samband med krig, och vad som sker under efterkrigsåren. Eleverna får även analysera samhällsstruktur och värdegrunder i övrigt.
En målmedveten satsning på tillväxt och samverkan över gränserna gör en stor samhällsnytta, det är något som Holavedsgymnasiet kommer att arbeta mer med framöver.