Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Gymnasiet med hållbar utveckling och mänskliga rättigheter som profil

Lärande för hållbar utveckling och mänskliga rättigheter är viktiga inslag som borde integreras i alla grundskole- och gymnasieutbildningar i Sverige. På Cultura gymnasium i Helsingborg finns ett tydligt värdegrundsarbete inriktat på hållbarhet och etik som genomsyrar de tre programmen som erbjuds på skolan. Skolans profil och lärandemodeller förser eleverna med en bra grund för vidare studier inom bland annat internationella relationer, samhällsutveckling, miljövetenskap, sociologi och kultur.

Allt fler ungdomar vill satsa på en utbildning inom områden som har en koppling till hållbar utveckling och mänskliga rättigheter. Den gröna vågen är en bestående trend där exempelvis miljökunskap och insikt i människors livsvillkor världen över har utvecklats till mycket eftertraktade kompetenser på arbetsmarknaden, såväl i Sverige som internationellt.

Enorma möjligheter efter studierna
Cultura gymnasiet erbjuder samhällsvetenskapsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och humanistiska programmet med inriktningen kultur. En gymnasieutbildning inom det samhällsvetenskapliga området som även omfattar skarpa inslag av lärande för hållbar utveckling är en bra ingång för vidare studier inom internationella relationer som exempel.
Naturvetarna kan välja att gå vidare med högre utbildning inom till exempel miljövetenskap, kemi, matematik eller biologi. Eftersom det humanistiska programmet har en inriktning mot kultur så är alla områden som kan kopplas till kulturvetenskap möjliga studievägar, liksom sociologi, filosofi och psykologi.
– Möjligheterna efter en av våra gymnasieutbildningar har egentligen ingen begränsning, det är elevens intressen som styr, säger rektor Åsa Johansson, som var med och grundade skolan 2007. Det viktigaste är att alla elever får ta plats och känna sig delaktiga i sin utbildning. Vi är till för alla och uppmärksammar våra elever så att de kan utvecklas. Vi förser dem med de verktyg som behövs för att driva sin egen utveckling inom de områden som de är intresserade av.

Engagerade elever
Redan från början var hållbar utveckling och mänskliga rättigheter ett profilområde som man ville satsa på och bygga upp skolan kring. En ledstjärna i Culturas grundande och särskilt i valet av skolans profil var Leif Andersson. Med sin mångåriga erfarenhet som skolledare i den kommunala gymnasieskolan gjorde Leif stora insatser med utveckling av bland annat elevdemokrati, pedagogik och lärande samt internationalisering.
– Här på Cultura råder en stark samverkanskultur där eleverna har stort inflytande på verksamheten. På skolan finns ett stort antal elevföreningar med olika inriktningar, vilket visar på att våra elever är bra på att ta initiativ och engagera sig. De är bland annat involverade i arbete som görs inom Amnesty och SOS Barnbyar, och driver även en egen tidningsredaktion här på skolan, berättar Åsa Johansson vidare.

Hållbarhet allt mer centralt
Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet blir allt viktigare inom industrin såväl som offentlig verksamhet. Det finns i princip inget företag idag som inte funderar på hållbarhet. Det är en del av framtiden och engagemang behövs för att skapa och behålla konkurrenskraft.
– Innan vi bildade Cultura så fanns det ingen gymnasieskola i Sverige som hade hållbar utveckling och mänskliga rättigheter som särpräglade profilområden. Nu finns hållbarheten med i de flesta styrdokument för hela skolsystemet, från förskolan och vidare upp till gymnasieskolan, men vi är fortfarande den enda gymnasieskolan som arbetar med hållbar utveckling som inriktning. Det är ett högaktuellt område och vi förser eleverna med en bra grund för en framtida karriär inom växande segment, avslutar Åsa Johansson med.