Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Gymnasium i Växjö hyllas av Skolinspektionen

På Växjö Fria Gymnasium studerar eleverna i en modern miljö med egen arbetsplats och tillgång till modern teknik.
Skolinspektionen, som inspekterar alla skolor i Sverige, ger Växjö Fria högsta betyg.
”Skolan präglas av lugn och studiero och det råder respekt mellan lärare och elever”, skriver Skolinspektionen i sin rapport.

Växjö Fria Gymnasium har funnits sedan 1999 och har idag cirka 340 elever. Här erbjuds Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet samt yrkesprogrammet Vård och omsorg. Eleverna kan kombinera utbildningen med nationellt godkänd idrottsutbildning inom ishockey och simning. Här erbjuds också profilidrotterna innebandy, fotboll och dans.

En av de bästa
Skolinspektionen har som uppdrag att inspektera alla skolor i Sverige för att se att de uppfyller de krav som ställs. Under läsåret 2011/2012 inspekterades 216 gymnasium och då klarade sig fem skolor utan anmärkning. En av dessa fem skolor var Växjö Fria Gymnasium!
– Vi är naturligtvis väldigt glada och stolta över detta, säger Niclas Bjälkenborn.
Vad som är speciellt för Växjö Fria Gymnasium är att eleverna får en egen arbetsplats i ett arbetsrum som delas med ett par klasskamrater.
– Vi tror på att eleverna kan lära sig mer när de arbetar tillsammans än om de sitter på varsitt håll. Med ett eget arbetsrum får eleverna dessutom en fysisk arbetsplats där de kan jobba på till exempel håltimmar. Här kan de använda sin skoltid så att de slipper göra läxor hemma och lärare finns på plats hela tiden för att ge stöd, säger Niclas Bjälkenborn.

God arbetsmarknad
Elever som går det yrkesinriktade programmet Vård och omsorg har mycket goda chanser att få anställning efter avslutade studier.
– Det kommer att saknas 125.000 undersköterskor de närmaste fem åren och det är ju den huvudsakliga sysslan för de som läser Vård och omsorg. Det innebär att alla som vill ha jobb kan få det direkt efter studenten. Vi har ett bra rykte och våra ungdomar är eftersökta på arbetsmarknaden. Inom barnsjukvård har vi även praktikplatser och avtal med landstinget, berättar Niclas Bjälkenborn.

Stödjer skola i Sydafrika
Sedan 2004 stödjer Växjö Fria Gymnasium en förskola i Sydafrika för HIV/AIDS-smittade.
– Alla elever som börjar i årskurs 1 får söka till Sydafrikaprojektet och under årskurs 2 jobbar åtta-tio elever med att sprida kunskaper om de sydafrikanska barnen. Samtidigt samlar vi in pengar så att skolan ska få rinnande vatten och förhoppningsvis även toaletter.
Under två veckor i februari går åtta-tio ungdomar från Växjö i den sydafrikanska skolan.
På Växjö Fria Gymnasium har man också startat ett läsprojekt, där man arbetar med ungdomars läsvanor.
– Det talas ofta om att ungdomar inte läser så bra i det digitala samhället och det vill vi ändra på, säger Niclas Bjälkenborn avslutningsvis.