Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Gymnasium Skövde ger eleverna rätt förutsättningar

Gymnasium Skövde är samlingsnamnet på Skövdes två kommunala gymnasieskolor – Kavelbro gymnasium och Västerhöjd gymnasium.
– Vi har stort fokus på att sätta eleven i centrum och vi försöker verka för att ha en så stimulerande och mottagande studiemiljö som möjligt, säger Johan Rahmberg, gymnasiechef på Gymnasium Skövde.

Inom Gymnasium Skövde finns ett stort utbud av gymnasieprogram och studenterna har möjlighet att välja bland nästan alla tillgängliga nationella, teoretiska och praktiska program. Vare sig man väljer att studera ett teoretiskt eller praktiskt program så finns alltid möjligheten att få en utbildning som ger grundläggande högskolebehörighet.
– Vi har fått bekräftelse från Sveriges Kommuner och Landsting att gymnasieskolorna i Skövde ligger i nationell toppklass. Vi har dessutom väldigt få avhopp av elever och det är ett tecken på att de trivs i skolan. Vi är väldigt måna om att anpassa utbildningarna efter elevernas behov, säger Johan Rahmberg.

Certifierade program
Programmen inom Gymnasium Skövde håller hög klass, ett bevis på det är de certifierade program som ingår i dess utbud. Exempelvis så ingår Vård- och omsorgsprogrammet på Västerhöjd gymnasium i ett certifierat ”Vård- och omsorgscollege”.
– Cirka 300 elever läser Vård- och omsorgsprogrammet och det är unikt i Sverige. Om vi jämför med gymnasieskolorna i Stockholm och Göteborg så ligger vi mycket bra till. Vi har blivit framhållna på Skolverkets hemsida för jobbet vi har gjort med Vård- och omsorgsprogrammet, berättar Johan Rahmberg.
Efter önskemål från vård och omsorg har Västerhöjd gymnasium blivit en certifierad FN-skola. Det finns ett antal skolor i landet som uppfyller kraven för certifiering och Västerhöjd är en av dem.
– Vård- och omsorgsprogrammet har en global profil och målet är att eleverna ska få ett internationellt utbyte. Vissa av dem ska göra sin praktik utomlands, till exempel i Indien.
Även ekonomiprogrammet på Västerhöjd är certifierat och dessutom förankrat i både näringsliv och högskola.
Bygg, elteknik och idrott på Kavelbro gymnasium är Bygg- och anläggningsprogrammet branschrekommenderat av Byggnadsindustrins yrkesnämnd (BYN). Inriktningen på Elteknik på samma skola är en så kallad ETG-skola, vilket innebär att programmet är kopplat till Elteknikbranschens gymnasium.
– Näringslivet i Skövde efterfrågar arbetsplatser som är relaterade till teknik- och industriprogrammet och vi samverkar bland annat med Volvogymnasiet och Lichron Teknikgymnasium. Det är ju inte ovanligt med samverkan mellan fristående och kommunala skolor, säger Johan Rahmberg.
Skolan har också en nationell idrottsutbildning inom handboll och fotboll. Handbollen är en naturlig del i Skövde eftersom man har två lag i elitdivisionen. Eleverna kan kombinera studierna med en satsning på idrott.
– Vi har en både bred och kvalitativ verksamhet och mycket internationella utbyten med England, Spanien, Tyskland och Italien. Vår framtidsvision är kopplad till Vision 2025 och vår ambition är att Skövde ska vara en ledande skolkommun i närregionen, säger Johan Rahmberg.