Mån 4 dec / År 41 / Nr 5 2023

Habo kan konkurrera på toppen

Habo är en stolt tillväxtkommun som år efter år hamnar i topp när företagen betygsätter sina kommuner i Svenskt Näringslivs undersökningar. 2015 visade sig bli ett riktigt bra år för Habo som rankats som nummer ett i Jönköpings län och samtidigt hamnat på femtonde plats i konkurrens med landets samtliga kommuner.

Kommunstyrelsens ordförande David Svensson är mycket nöjd med årets edition av Svenskt Näringslivs granskning. Han kommenterar här troliga bakomliggande faktorer:
– Jag tror att en av våra främsta framgångsfaktorer ligger i samarbetet mellan det offentliga och privata. I Habo så kan vi stå för att vi verkligen har ett genomgående bra samarbete med företagen samt företagarföreningar i kommunen och på den vägen har vi lyckats bygga upp ett framgångsrikt näringsliv.

Behöver locka kompetens
Habo är en stark företagarkommun med många små- och medelstora entreprenörer. Det största privata företaget är Fagerhults Belysning med över 600 anställda. Andra stora aktörer är Dreamgroup AB, Portsystem 2000 AB, Brogårdsand AB och Sibelco Nordic (före detta Baskarpsand).
– Vi märker nu att det börjar talas om kompetensbrist ute bland företagen. Vi står dels inför ett generationsskifte och våra företag går samtidigt i expansionstankar. Det kommer att behövas mer arbetskraft än vad vi inom kommunen kan tillhandahålla, därför känns det extra angeläget nu att locka fler nya invånare till kommunen, säger David Svensson.
Från Habo tätort är det ungefär två mil till centrala Jönköping. Med attraktiva tomtplatser kan Habo hävda sig i konkurrens, speciellt med tanke på det fördelaktiga läget men även tack vare andra värden som exempelvis bra kommunikationer, ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter.

Fortsatt expansion
Habo har under de senaste tio åren haft en så pass kraftig inflyttning att kommunen idag tillhör de mest expansiva i landet. Nybyggnationen av bostäder fortsätter, men David Svensson understryker att det behövs ytterligare insatser på den fronten för att klara en fortsatt tillväxt i samma takt.
– Habo är en liten kommun med gott rykte och det är starkt förankrat i vårt näringsliv där företagsklimatet anses vara bland landets bästa. Att vi nu dessutom färdigställer nya detaljplaner för bostadsbyggande gör kommunen ännu mer attraktiv. Det kan bli fråga om väldigt många nya tomter på relativt kort sikt.
David Svensson ser fram emot en fortsatt positiv utveckling för Habo som för övrigt är känd för att vara en expansiv, framåtsträvande kommun med ett stort engagemang från såväl offentlig och privat sida.