Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Haga Företagspark stärker Jönköping

Haga Företagspark blir ett nytt affärs- och handelsområde i centrala Jönköping. Med investeringen visar Castellum att man som fastighetsägare tror på Jönköping som företagarstad. Det finns en stark investeringsvilja i Jönköping generellt, och Castellum vill gärna vara en ledande aktör i regionen.

Läget intill riksväg 40, med goda exponeringsmöjligheter samt bra kommunikationer, ger Haga Företagspark en stark attraktionskraft. Intresset var påtagligt redan innan första etappen påbörjades med renovering och ombyggnation av en befintlig fastighet. I skrivande stund pågår andra etappen omfattande nybyggnation med beräknad första inflyttning i mars 2018.
– Sammantaget blir det tre eller fyra etapper med om- och nybyggnation av kontor och butiksytor från ett par hundra upp till ett par tusen kvadratmeter. Det är ett citynära läge som passar exempelvis serviceföretag, proffsbutiker och grossister, informerar Lena Emilsson, marknadsområdeschef på Castellum.

Vill bygga kluster
Andra etappen i Haga Företagspark omfattar knappt 3000 kvadratmeter totalt. I kommande etapper planeras större lokaler på tusentals kvadratmeter vardera, eftersom det finns behov av det och Castellum ser möjligheter för framtiden.
Det finns goda möjligheter för hyresgästerna att själva påverka hur lokalerna ska utformas. Det kan vara till exempel utökade ytor för showroom, för den som söker det. Tanken är att det ska byggas upp ett kluster av företag i området som kan dra nytta av varandra.
– Castellum äger ytterligare mark i anslutning till den befintliga företagsparken, samt ett antal befintliga byggnader som skulle kunna ingå i den i framtiden. Det kan bli en mycket omfattande utveckling av hela området, tror Lena Emilsson.

En stad i utveckling
Hela Jönköping står under stor utveckling. Stadsdelen Södra Munksjön utvecklas med kontor och bostäder, vilket ger en förändrad stadsbild i ett tidigare industriellt område. Många företag som funnits i Södra Munksjön under en längre tid kan nu tänka sig att flytta till andra lägen, och då finns Haga Företagspark som ett bra och citynära alternativ med utmärkt skyltläge.
Det är en stor fördel för företagen att slippa flytta långt utanför staden.
– Vi erbjuder en möjlighet att verka nästan mitt i city och ändå få tillgång till rymliga och prisvärda lokaler. Eftersom företagsparken är under utveckling finns det även möjligheter att expandera här och slippa flytta i framtiden, tillägger Lena Emilsson.

Borgar för företagande
Med den stora satsningen i Haga Företagspark skapar Castellum möjligheter även för nytt företagande och nya etableringar i Jönköping, med fler arbetstillfällen.
– Haga är ett av våra absolut viktigaste utvecklingsområden för många år framöver. Castellum kommer att fortsätta vara en lyhörd samhällsutvecklare som borgar för företagande och utveckling i Jönköping, lovar Lena Emilsson som avslutning.