Ons 21 feb / År 42 / Nr 5 2023

Hagagymnasiets arbetssätt gör skolan mer attraktiv

Att skolan ska bygga sin pedagogik på vetenskapliga grunder är en självklarhet, men att varva det med entreprenöriella tankesätt är minst lika viktigt för framtiden. Gymnasieskolan har byggt upp en verksamhet kring entreprenörskap genom att låta elever driva egna företag inom ramarna för UF, Ung Företagsamhet.

Elever från Hagagymnasiet i Borlänge startar och driver ofta väldigt framgångsrika UF-företag. Det visar resultaten från olika UF-tävlingar på, där Hagagymnasiets elever ofta hamnar bland pristagarna. Det är något som rektor Maria Burtus tillsammans med lärarteamet på skolan är mycket stolt över.
– Våra elever har fått flera utmärkelser under åren. Den senaste framgången är ett UF-företag som fick pris för Bästa logotype i Dalarna. Jag har funderat mycket på vad det är som gör våra elever lyckosamma med sina UF-satsningar, och kommit fram till att det är lärarnas engagemang som är avgörande, säger Maria.
Lärarna har fått en gedigen handledarutbildning för att kunna stötta eleverna i att driva sina UF-företag. Det görs också många studiebesök där både lärare och elever får en möjlighet att se hur olika företag fungerar i vardagen.

Tillhörighet ger trygghet
Eleverna på Hagagymnasiet är framgångsrika på flera andra områden också, utöver UF. Maria Burtus är övertygad om att det härrör från skolans unika pedagogik och arbetsmetoder där man delat upp alla elever och lärare i arbetslag. Det ger en större tillhörighet, menar Maria, eftersom man har en mer tydlig roll i sitt team. Resultaten blir tydliga och kan följas upp bättre, en tätare feedback är bättre för eleverna som också känner större stöd från sina lärare.
– Arbetslagen har ansvar för alla elever som går på ett visst program och ansvarstagandet är tydligt. Det har fått ett mycket bra gensvar från våra elever och vi kommer därför att fortsätta med det här arbetssättet.
Varje program har en egen enhet eller ”länga” på skolan där man samlat klassrum, grupprum och pentry. Eleverna har tillgång till öppna studiemiljöer och kan samarbeta på ett mer naturligt sätt i en anpassad miljö. Lärarna rör sig i området även under rasterna och ökar därmed också det informella kunskapsutbytet mellan elever och lärare.
– En av de främsta anledningarna till att vi valt det här arbetssättet är att det inger större trygghet för eleverna med ökad tillhörighet, tillägger Maria.

Attraktiv skola
Eftersom ungdomar numera själva får välja vilken gymnasieskola de vill gå på så har skolan blivit konkurrensutsatt. Det räcker inte längre att ha ett attraktivt läge i centrum – nu gäller det att vara så attraktiv som möjligt med god studiemiljö, bra tillval och spännande inriktningar.
Det ska finnas en historik av goda studieresultat, men lika viktigt är det att skolan kan erbjuda något utöver det vanliga.
Hagagymnasiet har fem nationella program (Barn- och fritidsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet), och erbjuder genom samarbete med Soltorgsgymnasiet även NIU, nationellt godkända idrottsutbildningar, inom fotboll och handboll.
– Skolan är tillräckligt stor för att kunna erbjuda en bredd av program och individuella val, men har genom sin satsning på uppdelade arbetslag även en uppskattad småskalighet där varje elev känner sig uppmärksammad, säger Maria Burtus som avslutning.