Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Häglunds vågar satsa på lokal utveckling – ser Eslövs tillväxt som en trygg framtidsinvestering

Familjeägda Häglunds fastigheter spår en ljus framtid för Eslöv. Närheten till Lund och all utveckling som sker där utgör naturligtvis en hävstång, men som bostadskommun har Eslöv redan etablerat ett starkt varumärke som många känner igen. Det är man på Häglunds väl medvetna om och som följd planeras nu nya bostadsprojekt i centrala Eslöv.

Eslöv har länge varit en viktig järnvägsknut i västra Skåne. När Marieholmsbanan öppnar sin direktförbindelse mellan Helsingborg och Eslöv förstärks den lilla kommunens betydelse för södra Sverige ännu mer. Det kommer framförallt att skapa en ännu tydligare attraktionskraft för Eslöv eftersom avstånden krymper.
Att kommunen är en attraktiv bostadsort är många redan medvetna om, men med högre tillgänglighet blir Eslöv även mer attraktivt för företag. På Häglunds har man redan anammat det genom att skapa Kontorshotell V7 för några år sedan.

64 nya lägenheter om drygt ett år
Ett stenkast från torget i Eslövs tätort bygger Häglunds nya bostäder i flera etapper. Trots att läget är ett av de bästa i staden har marken stått oanvänd under en längre tid, projektet lyfter därför stora delar av innerstaden till en ny nivå när ett större område intill centrum får nytt liv. Häglunds har drivit fram en ny detaljplan och markarbete påbörjats.
– Med projektet sluter vi ett helt kvarter i centrum. Området är bara till hälften utbyggt med bostäder sedan tidigare, det finns utrymme för mer utveckling och det är det vi fokuserar på nu. Redan till vintern 2016 kommer vi att kunna erbjuda 64 nya hyreslägenheter i området, säger Martin Häglund, fjärde generationens vd inom Häglunds fastigheter.
Med projektet markerar Häglunds en stark framtidstro. Tillsammans med andra bostadsbolag i Eslöv driver Häglunds en utveckling som markerar kommunen på kartan. Martin poängterar att byggnationen av ESS och Max IV i Lund blir ytterligare ett plus för Eslöv.
– ESS och Max IV är anläggningar av internationellt intresse. Utvecklingen ökar intresset för hela regionen och inte minst för Eslöv som ligger på cirka tio minuters avstånd från Max IV. Vi räknar med en ännu högre inflyttning i samband med Lunds utveckling.

Skapar hållbara miljöer
Häglunds äger samtliga fastigheter som man förvaltar. Det ger ett helhetsperspektiv, menar Martin, som även understryker hur viktigt det är att våga satsa på lokal utveckling.
– Det vi bygger idag ska hålla i väldigt många år framöver. Vi måste därför bygga hållbart ur flera perspektiv och alltid med framtiden i planeringen. Vi kommer alltid att sträva efter att skapa inre och yttre miljöer där människor trivs och där våra hyresgäster vill stanna under en längre tid.
Att skapa hållbara miljöer har flera dimensioner utöver miljömässig hållbarhet. Förhöjd tillgänglighet är en viktig aspekt eftersom det öppnar möjligheter för en större målgrupp. Det har Häglunds planerat för på Timmermannen 16, som det nya bostadsprojektet i centrum kallas.
– Huset får dessutom verksamhetslokaler i markplan, kanske för caféverksamhet, vilket banar väg för social hållbarhet, umgänge och ökad aktivitet. Det är värden som vi gärna förknippas med och som vi kommer att planera in även i kommande projekt, avslutar Martin Häglund med.