Lör 2 mar / År 42 / Nr 5 2023

Halländsk besöksnäring förpackas på nytt sätt

Besöksnäringen anses vara den snabbast växande näringen i Sverige och det märks tydligt i många regioner. En region som utmärker sig lite extra på området är Halland.

I tillväxtstrategin för åren 2014 – 2020 nämner Region Halland besöksnäringen som ett specifikt styrkeområde att satsa mer på. Med hjälp av ett nytt EU-projekt visar man att man går från ord till handling genom att aktivt profilera och förpacka halländsk besöksnäring mot nya målgrupper.

Satsar på specialintressen
Halland lockar besökare från hela Sverige och har även upptäckts av turister från övriga Europa och världen. De halländska kustkommunerna är sedan länge välkända resmål för den som söker sol och salta bad, men Halland har mycket mer att erbjuda även för andra målgrupper.
Dag Hultefors, som är ordförande i tillväxtutskottet i Region Halland, påpekar att regionen har en fantastisk natur som med fördel kan upplevas på cykel, och det satsas nu mycket på att förstärka möjligheterna att cykla genom halländska naturområden.
– Det är ett av många exempel som understryker visionen att stärka och visa upp intressanta resmål för nya målgrupper och resenärer som är nyfikna på Halland men som kanske ännu inte varit här, säger Dag Hultefors.
Det handlar enligt honom inte så mycket om att förstora Hallands varumärke, utan snarare om att skapa en långsiktig trend med ett hållbart intresse för regionen.
– Att satsa på lite mer specifika specialintressen kan bidra till att skapa unika upplevelser i Halland. Samtidigt kanske man inte har ett intresse – många söker nog kombinera flera olika upplevelser och det ska vi också skapa förutsättningar för, fortsätter Dag Hultefors.

Näring med många möjligheter
Tillväxtstrategin för Halland har sedan den introducerades 2014 nu utvecklats med ett tydligare inslag av social hållbarhet. Det berör besöksnäringen på flera sätt, bland annat för att den står för många arbetstillfällen och därmed bidrar till betydande skatteintäkter för kommunerna i regionen. Det är också en näring som presenterar många möjligheter för den yngre generationen. Många får sitt första jobb inom besöksnäringen.
– Den stora satsning som vi inom Region Halland gör tillsammans med de halländska kommunerna och inte minst branschen består bland annat av ett kraftfullt marknadsföringserbjudande där skräddarsydda upplevelsepaket når specifika målgrupper, förklarar Dag Hultefors, och tilläggar att arbetet framförallt är riktat mot den internationella marknaden eftersom det är här man efterfrågar mest hjälp från branschens sida.
Besöksnäringen är Sveriges snabbast växande näring, men den kännetecknas samtidigt av hård konkurrens från andra länder som liksom Sverige vill stärka sin profil som besöksland.
– Det som gör upplevelse- och besöksnäring extra intressant för nya satsningar är att det är en näring som inte kan flytta utomlands för att uppnå lägre kostnader och ökad lönsamhet. Den bidrar också till att öka Hallands attraktivitet, både för invånarna och potentiella inflyttare. Därför är det viktigt att vi börjar gräva där vi står, och satsar på de unika värden som finns just här. Och i Halland finns verkligen fantastiska möjligheter, avslutar Dag Hultefors med.