Tor 29 feb / År 42 / Nr 5 2023

Hållbar hamn med tillväxtambitioner

Göteborgs Hamn har funnit i 400 år och ska finnas i minst 400 år till. Det ställer stor krav på långsiktighet och ansvar för kommande generationer. Att Nordens största hamn dessutom ska dubbla volymerna på tio år ställer ytterligare krav på hållbar tillväxt.
– Vi har en tydlig tillväxtagenda. Sveriges industri är beroende av transporter och starka godsnav för att stå sig i konkurrensen. Men vi måste växa utan att öka vår miljöpåverkan, det är vår främsta utmaning just nu, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn AB.
Några av miljösatsningarna i Göteborgs Hamn har rönt stort internationellt intresse. Två av de främsta är RailPort Scandinavia – tågpendelsystemet som ersätter 700 lastbilar varje dag och elanslutning av fartyg vid kaj.
– Vårt hållbarhetsarbete sker alltid i nära samverkan med våra kunder. Genom att erbjuda dem goda möjligheter att minska sin miljöpåverkan, och dessutom belöna och kompensera kunderna för gröna investeringar, vill vi inspirera till renare transporter, säger Magnus Kårestedt.

RailPort Scandinavia går som tåget
Railport Scandinavia är namnet på ett omfattande system av järnvägspendlar till och från Göteborgs Hamn. Tack vare dessa kan mycket stora mängder gods snabbt och effektivt nå hamnens kunder på ett miljöklokt sätt.
– RailPort Scandinavia har varit en succé sedan första pendeln till Karlstad startades för drygt tio år sedan. Det bygger på ett tätt samarbete mellan hamnen, tågoperatörer, inlandsterminaler, rederier samt import- och exportföretag, säger Magnus Kårestedt.
Under 2011 sparade pendlarna 50 000 ton koldioxid och ersätter cirka 700 lastbilar på vägarna.

Uppkopplade fartyg ger stora miljövinster
En annan satsning som Göteborgs Hamn var tidigt ute med är elanslutning av fartyg vid kaj. Det innebär att fartygen stänger av motorerna när de lagt till vid kaj och kopplar in el från land för att driva alla funktioner ombord.
– Faktum är att vi var först i världen när vi år 2000 kunde erbjuda elanslutning med högspänning. Det var en av våra största kunder, Stora Enso, som då anslöt alla sina fartyg till landel, säger Magnus Kårestedt.
Miljövinsterna är stora. Koldioxidutsläppen minskar kraftigt, tack vare att alternativa energikällor används såsom vindel, och utsläppen av svaveldioxid och kväveoxid reduceras till ett minimum.
År 2011 elanslöt Stena Line samtliga sina färjor. Och för bara någon månad sedan bestämde sig DFDS Seaways, en annan stor kund i hamnen, för att använda den miljökloka tekniken.
När DFDS fartyg är uppkopplade, troligtvis i slutet av 2013, kommer 40 procent av alla fartygsanlöp i Göteborgs Hamn ha möjlighet till elanslutning.
– Det är en unik siffra internationellt sett, säger Magnus Kårestedt.