Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Hållbar resurs för näringslivet i nordöstra Skåne

Alla borde ha samma möjligheter att utbilda sig till det man vill oavsett var man bor. Det tar Lärcentrum Skåne Nordost fasta på. Tillsammans driver de sju kommunerna som ingår i samarbetsregionen Skåne Nordost utvecklingen av morgondagens flexibla studieformer och utbildningar som öppnar möjligheter för en större målgrupp.

Lärcentrum bidrar till att höja kunskapsnivån i hela regionen. Det handlar om hållbarhet i ordets rätta bemärkelse eftersom insatserna gynnar regionen på alla nivåer: kommuninvånarna får unika möjligheter att studera precis det de vill, företag får tillgång till välutbildad arbetskraft och på lång sikt skapas vidare tillväxt som gynnar hela samhället med ökade skatteintäkter och ett sundare näringslivsklimat.

Bäddar för utveckling
Genom att samla distansutbildning, studieservice och all infrastruktur som behövs i form av datorer, nätverk och andra faciliteter bäddar Lärcentrum för en utveckling där högre utbildning tillgängliggörs för fler, och där positiva studieresultat är att vänta.
– Distansutbildningar ställer ofta mycket höga krav gällande planering och prioritering.
Vi vill underlätta för studenterna genom att erbjuda en god studiemiljö med all tänkbar service samlad under samma tak, säger Roger Persson som är samordnare på
Vägledningscentrum i Kristianstad.
Oavsett var man bor ska tillgängligheten vara densamma för alla kommuninvånare i de sju Skåne Nordost-kommunerna (Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Olofström, Osby och Östra Göinge). Lärcentrum är en mötesplats för människor och på sikt en grogrund för idéer som kan utvecklas till innovationer.

Lyssnar av marknaden
Lärcentrum skapar möjligheter för människor – men även för företag. Det handlar om insatser som på sikt stärker hela arbetsmarknaden i nordöstra Skåne.
– Vi lyssnar av marknaden noga och skapar förutsättningar för utbildningar som svarar på näringslivets behov. Det är speciellt viktigt att vi kan agera och skapa möjligheter inom bristyrken och det har vi goda exempel på, berättar Caroline Malmsjö som är ansvarig för Lärcentrum Norra station, Hässleholm.
Hon ger oss ett exempel som illusterar Lärcentrums förmåga att möta både samhällets och näringslivets behov.
– När regionens efterfrågan på förskollärare ökade svarade vi med att inleda ett samarbete med Linnéuniversitetet för att erbjuda förskollärarutbildning. Med hjälp av modern teknik kunde våra studenter vara med på föreläsningar precis som studenter som vistades fysiskt på universitetet.

Gränslös utvecklingspotential
Lärcentrum erbjuder en flexibel studieform som blir allt vanligare. Distansstudier är framförallt en studieform som öppnar nya möjligheter oberoende av geografiska gränser. Även företag kan dra nytta av Lärcentrum vid kompetensutveckling och utbildningsinsatser.
– Vi kan tillgodose även företagens behov genom att erbjuda högskolekurser från vilket universitet som helst, både i Sverige och utomlands. Vi har nyligen avslutat en kurs i Lean Production i samarbete med Högskolan i Halmstad som exempel, berättar Caroline vidare.