Tor 29 feb / År 42 / Nr 5 2023

Hållbar tillväxt allas angelägenhet

Utvecklingen av det hållbara samhället är allas ansvar, anser man i Åtvidaberg. Invånarna, företagen och kommunen – alla ska bidra till att bygga en långsiktigt hållbar framtid där man känner stolthet och ett gemensamt ansvar. Det blir ännu tydligare i den nya visionen som kommunen i skrivande stund arbetar med.

Åtvidabergs kommun befinner sig mitt uppe i arbetet med att uppdatera sin vision för 2030. Under resans gång har flera förbättringsområden dykt upp, bland annat hur man ska förhålla sig till och vidareutveckla samarbetet med kringliggande kommuner varav Linköping är en strategiskt viktig partner både när det gäller arbetsmarknad och etableringsmöjligheter.
Åtvidaberg tycks ha det väl förspänt i fråga om bra grunder för samverkan. Lägg därtill att kommunen har ett mycket attraktivt läge med närhet både till kust och stad, bra boendemöjligheter till attraktiva priser samt fantastiska pendlingsmöjligheter med en välutbyggd infrastruktur.
– Allt talar för tillväxt – men det behövs fler bostäder för att bana väg för fortsatt utveckling när fler söker etablera sig i Åtvidaberg. Därför jobbar vi mer offensivt än någonsin nu för att få fram byggbar mark i attraktiva lägen, säger kommundirektör Robert Bredberg.

Utvecklar nytt bostadsområde
Ett av kommunens mest intressanta projekt är den planerade bostadsutvecklingen i Grebo, närmare bestämt i Norrbyområdet där man siktar på att möjliggöra för byggnation av flera hundratals bostäder. I dagsläget är omkring 1000 personer bosatta i Grebo, och med utvecklingen av Norrby som nytt bostadsområde kan siffran mer än fördubblas.
– Grebo-Norrby är utan tvekan vårt häftigaste projekt just nu, säger Jenny Grönesjö Norén, verksamhetschef samhällsplanering och kommunikationer. För en mindre kommun som Åtvidaberg är det ett väldigt stort projekt och en stor investering som sannolikt kommer att förändra våra framtidsutsikter som boendekommun.
– Det finns en del att göra innan man kan börja bygga, till exempel rörande förbättring av kommunikationerna i området med förstärkta vägar bland annat. Men redan nu ser vi ett stort intresse från byggherrar som vill ligga steget före. Att ge dem bästa tänkbara service och stöd för framtida byggnation är en av våra viktigaste uppgifter just nu, tillägger Klas Liljestrand, mark- och exploateringsingenjör som är projektledare för Grebo-Norrby.

Hållbarhet för framtiden
Att bygga fler bostäder har allt att göra med hållbarhet. I Åtvidaberg finns ett gediget hållbarhetsarbete sedan flera år, där man utgår från FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030. Nuvarande hållbarhetsprogram sträcker sig till 2020, men kommunen har redan påbörjat utformningen av ett uppdaterat hållbarhetsprogram till 2030.
– Vi kommer att ta ett vidare perspektiv och bredda programmet för att involvera fler aktörer utanför kommunen. Vi måste arbeta tillsammans för att uppnå hållbarhet och då måste alla invånare och alla företag också vara med på tåget. Utvecklingen av det hållbara samhället är ju allas ansvar, säger Yasmine Dernelid, hållbarhetsstrateg i Åtvidabergs kommun.
För framtiden är det allra viktigaste att inte tappa det konstruktiva gemensamma arbetet, där utvecklingsfrågor inom bostadsbyggnation, etableringar och hållbar tillväxt måste prioriteras. Målsättningen är att bli ännu bättre på alla fronter – för Åtvidaberg som Sveriges mest attraktiva boende- och företagarkommun.