Lör 27 nov / År 39 / Nr 4 2021

Hållbar utveckling för Norrbotten – på riktigt!

Agenda 2030 med sina 17 globala punkter för att uppnå hållbarhet är en ren konkurrensfördel för Norrbotten. Här är man redan på god väg att förverkliga saker som många andra regioner knappt vågar drömma om.

I regionen anläggs i skrivande stund Europas största landbaserade vindpark, och samtidigt byggs en demonstrationsanläggning för framställning av fossilfritt stål. Detta, samt en framstående vattenkraftsindustri, rymdforskning och digital utveckling visar att Norrbotten har framtiden för sig.
– I Norrbotten sker en mycket spännande utveckling just nu. En utveckling som kommer att ge ringar på vattnet under många år framöver, som kommer att forma inte bara länets framtid utan även vara avgörande för hela Norrlands framtid, säger Norrbottens landshövding Björn O. Nilsson.

Hög innovationsnivå
Landshövdingen syftar dels på flaggskepp som vindparken Markbygden Ett, den fossilfria ståltillverkningen i Hybrit, samt de globalt ledande anläggningarna som finns för fordonstester och rymdforskning i Norrbotten, men även på den starka innovationskraft som finns i regionen och som bidrar till att man i Norrbotten har en kombination av starka basnäringar och helt nya näringar.
– Det talas ofta om att höja innovationsnivån i det svenska näringslivet. I Norrbotten är den nivån redan hög, vilket det finns många exempel på. Den verksamhet som bedrivs inom Esrange är ett uppenbart exempel, men det finns även en hög innovationstakt inom basnäringarna skog, stål och kraft, fortsätter Björn O. Nilsson.

Här händer det på riktigt
Det finns en röd tråd genom alla näringar i Norrbotten och det är hållbarhet. Här produceras förnybar energi sedan många år, och den norrländska skogen står för en stor del av Sveriges exportnetto. Och nu görs investeringar för att minimera gruv- och stålindustrins miljöavtryck.
– De investeringar som görs visar att det blir verklighet av idéer i Norrbotten – här händer det på riktigt, kommenterar Björn O. Nilsson.
Norrbotten är dessutom störst på fordonstester i kallt klimat. Att en ny testanläggning byggts för däcktest inomhus visar att det inte bara är det kalla klimatet man söker utan även den unika kompetens som finns just i Norrbotten.

Innovationscentrum för Sverige
Norrbotten är även ett givet val för etablering av energikrävande verksamheter varpå datacenter byggs titt som tätt i regionen. Det är ingen hemlighet att Facebook bygger ytterligare en datahall i Luleå till exempel.
De nya näringarna som baseras på digitala tjänster växer fram mycket tack vare de goda förutsättningar som finns med tillgång till förnybar och billig energi i regionen. Ur det utvecklas nu en växande IT-näring, bland annat med kluster för spelutveckling samt nya utbildningar inom området.
Norrbotten kommer framöver sannolikt att få en mycket tydligare position som innovationscentrum för Sverige.