Mån 8 aug / År 40 / Nr 3 2022

Hållbara bostadsområden kräver mer än energisnål teknik

Borås växer och prognosen för 2018 säger att kommunens invånarantal kommer att landa på omkring 110 000. Det innebär en ökning motsvarande cirka 1000 nya invånare per år från 2013. För att Borås ska klara en så pass omfattande tillväxt krävs insatser med gemensamma krafter inom flera områden, där en långsiktig och hållbar bostadsförsörjning är ett av de viktigaste.

Mellan 2008 – 2016 kommer det allmännyttiga bostadsbolaget AB Bostäder i Borås att ha byggt cirka 760 nya bostäder i attraktiva områden runtom i staden. Två av tre pågående projekt kommer att färdigställas under nästa år och det gör att byggtakten i Borås kan räknas bland de högre i Västsverige.
Arbetet är en del av det kommunala bostadsbolagets offensiva tillväxtstrategi som förenas med den växande stadens behov av bostäder i olika lägen och upplåtelseformer. Strategin omfattar inte enbart nyproduktion, även modernisering och ombyggnad av det befintliga beståndet prioriteras i ambitionen att möta stadens behov.

Ett hundratal nya bostäder per år
Borås tillväxt vilar på starka fundament. Eftersom Borås är norra Europas textil- och modecentrum, med en betydande uppbackning från högskolan bland annat genom kunskapsgenerering inom profilområdet smarta textilier, har en expansiv konfektions- och modeindustri etablerats som de facto kan jämföras med Milano i Italien.
Inköp, e-handel, design och logistik är starka branscher som präglar Borås framtidsutsikter som attraktiv region för både företagande och boende. Då gäller det att bostadsmarknaden kan hänga med, något som AB Bostäder ser som sitt huvudansvar att främja för.
– Sedan 2008 har vi byggt ungefär 500 nya hyresrätter runtom i kommunen. Om vi räknar med pågående projekt så kommer vi att landa på cirka 760 nya bostäder till nästa år. Därefter har vi flera nya projekt i tankarna men i dagsläget befinner vi oss fortfarande på idéstadiet. Den övergripande ambitionen är dock att kunna producera ett hundratal nya bostäder per år, informerar Bengt Engberg, affärsutvecklingschef på AB Bostäder.

Hållbarhet mer än energifrågor
Bengt Engberg berättar också att AB Bostäder söker långsiktighet gällande planering av framtida bostadsobjekt som ska vara hållbara ur ekonomisk såväl som ekologisk och social synpunkt.
– I enlighet med vår strategi för framtiden är alla nya projekt lågenergihus som dessutom präglas av sunda materialval. I Brämhult har vi exempelvis byggt 68 nya bostäder inklusive elva radhuslägenheter med solceller på taken. Här är den årliga energiförbrukningen runt 30 kWh/m2, vilket ligger långt under gränsen för passivhus.
Solceller kommer även att tillämpas i ombyggnaden av ett par hus i stadsdelen Hässleholmen. Husen är en del av miljonprogrammet och kommer förutom ett par våningars tillbyggnad även att få ett helt nytt utseende med moderna, välplanerade lägenheter i olika storlekar. AB Bostäder hoppas på att kunna attrahera nya målgrupper till området som genom projektet får ett mer varierat bostadsutbud.
– För oss handlar hållbarhet om mycket mer än energisnåla hus, upplyser Bengt Engberg. För AB Bostäder som allmännyttigt bostadsbolag är den sociala aspekten väldigt tydlig. Just nu är vi engagerade i ett VINNOVA-finansierat innovationsprojekt tillsammans med Högskolan i Borås, Borås Stad, Borås Energi & Miljö och SP, där social hållbarhet står i fokus. Vi medverkar även i utvecklingen av byggingenjörsutbildningen vid högskolan.
AB Bostäder deltar även i SABO-företagens Skåneinitiativ där målet är att kraftigt reducera den totala energianvändningen, ribban är satt till minst 20 procent, mellan 2007 – 2016.