Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

Hållbara energilösningar för hela världen

Hexicon vänder upp och ned på alla invanda begrepp när det gäller vindkraft och vågkraft till havs.
Med sin flytande havsbaserade plattform, som liksom företaget heter Hexicon, vill man erbjuda en flexibel lösning för energiproduktion.

Initiativtagarna till Hexicon-projektet är Anders Tunbjer och Percy H Sundquist, som båda har ett långt förflutet inom internationell shipping och skeppsbyggnad.
Projektet startades 2009 med visionen att skapa billig vindkraft till havs, även på stora djup.

Hexicon AB är idag ett engineerings företag som designar flytande plattformar efter sina kunders förutsättningar och önskemål.

Hexicon största plattform är en gigantisk, flytande energiplattform på 750 x 530 m, väger ca 35.000 ton och har en effekt på 72 MW. Plattformen förankras ute till havs långt från land, flera mil från kusten om det behövs, där det blåser bra.
– Den här plattformen är förankrad i centrum och vrider in sig så att vinden alltid kommer från ett håll. Det är mycket mer effektiv och tar mindre utrymme än om man skulle ställer vindkraftverken på botten. Totalkostnaden blir lägre och det blir lättare att finansiera eftersom det är en flytande konstruktion. Dessutom minskar man ”visuell nedsmutsning” vilket är ett stort problem och hindrar utbyggnad av vindkraft i många länder.

Man kan bygga den på de flesta varv i världen och man behöver inte ha supply-fartyg för att se till att den fungerar Underhållskostnaden blir mycket lägre och el-produktionen blir högre, berättar Anders Tunbjer.

Hexicons flytande ”offshore”-koncept representerar nästa evolutionära steg för applikationer och teknologier som är avsedda för havsbaserade vindparker med flytande plattformar. Hexicon utnyttjar till stor del befintlig teknik från andra farkoster och plattformar till havs, från bl.a. olje- och gasindustrin.
Tack vare det ett omfattande korrosionsskydd får hela plattformen och alla system ombord förlängd livslängd och reducerade underhållskostnader. Därmed ökar lönsamheten för samtliga applikationer som är installerade på plattformen.

Den smarta konstruktionen medger att ett stort antal kraftfulla vindturbiner monteras på en liten areal utan att effekten försämras hos någon av de fjorton frontturbinerna. De aktra turbinerna har en begränsad förlust varför genomsnittet och den totala effektiviteten är mycket bättre än i en konventionell vindpark till havs. Konstruktionen ser till så att samtliga turbiner alltid är vända mot vinden, för bästa effekt.

En flexibel lösning
Hexicons ambition är att erbjuda en flexibel lösning för energiproduktion som passar en föränderlig marknad världen över.
I plattformen Hexicon utnyttjas det bästa från de förnyelsebara energikällorna – vindkraft. I framtiden kan man introducera fler energislag på plattformen, såsom vågkraft och solceller. Då plattformen har stort utrymme, kan även lagring av energi bli möjlig när sådan teknik blir kommersiellt tillgänglig.

Stort intresse
Hexicon har rönt stort intresse från många håll internationellt.
– Vi har bland annat haft besök av Virginias guvernör och USA´s energiminister har visat intresse för Hexicon. Just nu har vi ett projekt på Malta, där vi har tecknat ett 20-årigt avtal med energibolaget som levererar ström och i Grekland håller vi på att bli godkänd för att lägga nio plattformar på grekiskt vatten, berättar Anders Tunbjer.
Tillståndsprocessen för nybyggnation av energianläggningar är av olika skäl lång i Sverige. För Hexicons lösning handlar det emellertid om en betydligt kortare process eftersom plattformen är som ett klassat fartyg som kan förflyttas precis som ett sådant. Plattformen har dessutom en begränsad miljöpåverkan och en mycket lång livslängd.