Ons 21 feb / År 42 / Nr 5 2023

Hållbara hus för flera generationer

Eksjöhus levererar bestående värden i form av hållbara, arkitektritade hus i sunda material. Trä prioriteras och används som konstruktionsmaterial för golv, väggar och tak samt till ytterpanel, fönster och dörrar. Med eget sågverk och egna transporter kan Eksjöhus garantera en spårbar hållbarhet från första brädan till nyckelfärdigt hus.

Eksjöhus etablerades för 75 år sedan och har under alla år strävat efter att förverkliga människors husdrömmar. Att det ska vara hållbart har varit självklart sedan första dagen, och visionen har därmed alltid varit att bygga hus som ska hålla i flera generationer. Det märks även på husens utformning, där Eksjöhus står för klassiska former och traditionellt hantverk.
– Långsiktigheten speglar vår personlighet som familjeföretag i fjärde generationen. Det vi bygger idag ska stå under många decennier framöver – husen är investeringar som ska generera bestående värden för våra kunder, förklarar Frida Scherdén, marknads- och försäljningschef på Eksjöhus.

Höga kvalitets- och miljömål
Alla hus från Eksjöhus håller en mycket hög nivå både kvalitets- och miljömässigt. Med hjälp av tillval kan alla husmodeller dessutom anpassas för att bli ännu mer energisnåla.
– För oss är långsiktig hållbarhet det allra viktigaste och därför utgår vi från förnybara material, främst trä, för att skapa en robust och hållbar konstruktion för småhus. Alla våra hus byggs för att klara framtida energikrav med god marginal, med extra isolering och energieffektiv uppvärmning bland annat, informerar Frida Scherdén.
Eksjöhus material kommer från ett eget sågverk som ligger ett stenkast från småhusfabriken. De färdiga husen levereras med hjälp av ett eget åkeri som samlastar och sköter logistiken på ett miljömässigt hållbart sätt. Därmed kan man också säkerställa att miljömålen uppfylls och samtidigt kvalitetssäkra hela leveransen.
Det är mycket tack vare långsiktigheten som ett hus av Eksjöhus modell Kaptensgården vann den prestigefyllda utmärkelsen Årets hus i Allt om villor och hus, med klassisk design och modern arkitektur som bärande argument i juryns motivering.

Nytt varumärke: Eksjöhus Bostad
Framgångsmodellen överförs nu även på flerfamiljshus. En helt ny fabrik har byggts för det nya varumärket Eksjöhus Bostad, som ska producera lägenhetshus med samma långsiktighet som de arkitektritade småhusen.
– Till en början koncentrerar vi oss på att producera hus för bostadsrättsföreningar med radhus, kedjehus och så småningom höghus i trä. Vi tror på den här affärsmodellen som komplement till vår småhusförsäljning.
Med Eksjöhus Bostad blir den sociala hållbarhetsaspekten tydlig. Möjligheter öppnas för fler att bo i moderna, hållbara hus och det nya varumärket är också Eksjöhus främsta bidrag till att bygga bort bostadsbristen.
– I framtiden kan vi mycket väl tänka oss att allmännyttan köper flerfamiljshus genom Eksjöhus Bostad, eftersom det är hållbara och kvalitetssäkrade hus vi säljer, säger Frida Scherdén avslutningsvis.