Tor 30 jun / År 40 / Nr 3 2022

Hållbara klimatlösningar inom värme- och kylsystem

Cetetherm i Ronneby har en lång tradition av att utveckla klimatlösningar inom värme och kyla. Närmare bestämt handlar det om anläggningar för fjärrvärme och fjärrkyla, baserat på teknik som härstammar från anrika bolag som en gång byggts upp i Ronneby. Cetetherm tar dessa innovationer vidare in i framtiden.

Dagens Cetetherm består av ett internationellt team där kunskap från många olika marknader samlas. Effektiva aggregat för fjärrvärme och fjärrkyla kan med fördel ersätta de mycket ineffektiva och till och med farliga gaseldade systemen som fortfarande är vanliga på många håll i Europa.
– I Sverige och Finland är fjärrvärme en väletablerad teknik och vi levererade vårt första system redan 1964. Eftersom fjärrvärme är en teknik med hög effektivitet och försvinnande små energiförluster så bidrar vi med våra produkter till en mer hållbar utveckling, säger Stefan Eriksson, vd på Cetetherm.

Från massiva till minimala förluster med rätt system
Om man granskar de traditionella gaseldade systemen för uppvärmning och/eller kyla så ligger energiförlusterna på upp till 70 procent. Det vill säga nästan all energi går förlorad och man eldar för kråkorna, som man ofta sa förr. Trots sin uppenbara ineffektivitet är gassystemen fortfarande väldigt vanliga i till exempel Nederländerna, Belgien och hela Storbritannien.
Tar man de fjärrvärmebaserade uppvärmningssystemen så handlar det ofta om förluster på under en procent. Det är med andra ord Cetetherms uppgift och ambition – att se till så att så många miljö- och hälsofarliga system ersätts med fjärrvärmebaserade system.
– Trots att fjärrvärme är en gammal teknik som funnits under många decennier så är det fortfarande inte norm att applicera den överallt. Våra system ger ett avsevärt bättre kostnadsläge över tid. Nu börjar det komma incitament för att fler ska välja bort gasbaserade system och vi ser en stor utvecklingspotential i det, säger Stefan Eriksson.
I Belgien får fastigheter bättre energiklassning om gassystem väljs bort. I Nederländerna får man från och med år 2025 inte installera gaseldade pannor i nya fastigheter. Allt för att få bort gasen och bidra till utvecklingen av det fossilfria samhället.

Cetetherm spelar en nyckelroll
Cetetherm har en gedigen historik i Ronneby, huvudkontoret och fabriken finns kvar här efter flera decenniers utveckling och expansion på Europamarknaden. Idag har företaget även expansiva dotterbolag i Frankrike, Tjeckien, Finland och Ryssland.
– Vi har valt etableringar med omsorg. Alla våra bolag är lokaliserade på gamla fjärrvärmemarknader där det finns ett stort intresse för vår teknik. Samtidigt når vi nya marknader tack vare nya miljömål och inte minst Agenda 2030, upplyser Stefan Eriksson.
Cetetherm spelar en nyckelroll i Europas omställning till förnybar energi.