Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Hållbarhet ger bara fördelar i Emmaboda

I Emmaboda är det lite lättare för kommunmedborgarna att göra en extra insats både för miljön och för samhället i stort – med möjlighet att dessutom själv tjäna en liten slant på det. I Möjligheternas Hus finns nämligen ett flertal miljöfrämjande verksamheter samlade under samma tak, bland annat kommunens återvinningscentral, secondhandbutik, arbetsmarknadscentrum och i en närliggande ort finns Vissefjärda Pallfabrik.

Återvinning och återbruk har nog aldrig varit så hett som nu. Det är dessutom en trend som för mycket gott med sig för både miljö och människor. Under senare år har vi sett en utveckling när det gäller återbruk och attityden kring det. Det är en utveckling som Jan Bonell, vd på Möjligheternas Hus i Emmaboda, är mycket glad över.
– Genom att ta vara på befintliga resurser sparar vi enorma mängder material och energi, och det finns dessutom pengar att tjäna på själva affären bakom återbruket. Det är självklart att vi ska ta vara på de fina möjligheter som finns, kommenterar Jan med eftertryck.

Närhet skapar bra logistik
I Emmaboda kommun finns nio återvinningsstationer som Möjligheternas Hus ansvarar för enligt Förpacknings- och tidningsinsamlingens (FTI) uppdrag. Återvinningscentralen finns i direkt anslutning till Möjligheternas Hus secondhandbutik, där man har som högsta prioritet att ta vara på så mycket som möjligt av det som lämnas in till återvinningscentralen.
– Tack vare den effektiva samordningen av våra olika verksamheter blir det inga onödiga transporter. Saker som lämnas till återvinningscentralen kan tas tillvara och säljas vidare i butiken som ligger alldeles intill, påpekar Jan Bonell.
Möjligheternas Hus gör miljön en stor tjänst bara där, och med alla övriga funktioner har Emmaboda kommun ett brett spektra av hållbara verksamheter och tjänster.

Ser även till social hållbarhet
Engagemanget omfattar alla former av hållbarhet, inte minst den sociala. Genom Möjligheternas Hus erbjuder kommunen arbetsmarknadsrelaterad utbildning och träning i form av arbete på återvinningscentralen, secondhandbutiken eller Vissefjärda Pallfabrik, som sedan 2009 ingår i det av kommunen helägda bolaget Möjligheternas Hus.
– Idag har vi ett 30-tal anställda fördelade på samtliga verksamheter. Förutom det kommunala uppdraget har vi dessutom avtal med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, och sammantaget tar vi emot ytterligare över 50 deltagare som integreras i vår dagliga verksamhet, berättar Jan vidare.

Den största insatsen
Det rör sig om väldigt många olika yrkesroller som man får prova på i Möjligheternas Hus.
– Förutom yrkesfärdighet och arbetsrelaterade kunskaper så får deltagarna en rejäl skjuts framåt med förbättrat självförtroende, och det är nog den största insatsen vi gör för samhället, menar Jan Bonell.