Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Hållbarhet ligger rätt i tiden

Att använda våra resurser på ett effektivt sätt är att ta ansvar – oavsett om det handlar om ekonomiska tillgångar eller naturens resurser. Hållbarhet är mer än ett modeord – hållbarhet är numera ett vedertaget sätt att arbeta och leva. Och det med all rätt!

Trots att det pågår många effektiviseringsprojekt och åtgärder som ska strypa förbrukningen av våra resurser, såväl ekonomiska som ekologiska, så lever vi fortfarande som om vi hade tillgång till tre jordklot istället för ett. Det är dags att tänka om, vi har bara ett jordklot och naturens resurser kommer inte att räcka till nästa generation om vi fortsätter på samma sätt som vi har gjort under en väldigt lång tid.

Politiken tar tag i problematiken på flera sätt. Gemensamt för de 3196 motioner för 2015/16 är att de spelar på temat hållbarhet. Det är bra – men Sverige kan mer. Vårt miljöansvar ligger rätt i tiden, och vi ska inte luta oss tillbaka och vara nöjda utan snarare fortsätta kämpa för att bli ännu bättre.

Maria Lind
Redaktör