Lör 2 mar / År 42 / Nr 5 2023

Hållbarhet mer än en fluga för Göteborg Energi

Göteborg Energis vd Lotta Brändström poängterar att det kommunalägda energibolaget vill leda utvecklingen när det gäller Västsveriges övergång till förnybara energikällor. Ambitionen är också att tillsammans med ett antal andra aktörer, däribland Göteborgs Stad inspirera resten av Sverige samt påverka på internationell nivå för att den gemensamma samhällsutvecklingen ska bli mer hållbar.

– Det finns en stark ambition med energisatsningar som leder till bättre miljö och klimat. Det tydliggörs inte minst genom de omfattande investeringar som vi har gjort och fortfarande gör i såväl biogas som vindkraft, solenergi och fjärrvärme, säger Lotta Brändström.
Under 1950-talet började Göteborg Energi bygga ut fjärrvärmenätet i Göteborg. Nästan 70 år senare är fjärrvärme fortfarande en av de bästa uppvärmningsformerna ur miljösynpunkt, och ofta även det mest ekonomiskt fördelaktiga alternativet.
Genom att ta vara på spillvärme från industrin, raffinaderier och sopförbränning tillsammans med egna biobränslepannor har Göteborg Energi lyckats skapa ett nät som till nästan 90 procent fylls med fossilfri- och återvunnen fjärrvärme. Den framgångsrika modellen spris nu till andra länder via EU-projektet Celsius, där Göteborg Energi tillsammans med Göteborgs Stad redan har värvat över 50 deltagande städer.
Göteborg Energi engagerar sig på alla nivåer – från stora internationella projekt som Celsius ner till lokalnivå där man hjälper kunder att installera småskalig solenergi. Eventuell överskottsel säljs tillbaka till Göteborg Energi. Under de senaste tio åren har det kommunala energibolaget också satsat på vindkraft och det finns även möjlighet för kunderna att köpa andelar i vindkraftverk.

Gröna resan fortsätter
För att möta framtiden valde Göteborg Energi för några år sedan att investera i ett projekt med syfte att påskynda övergången från naturgas till biogas Framförallt inom transportsektorn, som fortfarande är starkt beroende av fossila bränslen, finns ett stort behov av fossilfria drivmedel. Därav etablerades demonstrationsanläggningen Gobigas, som idag står för ungefär tio procent av hela Sveriges biogasproduktion.
– Nu blir nästa steg att möjliggöra expansionen av elbilar. Vi bidrar tillutvecklingen genom att bygga ut en infrastruktur för att ladda elbilarna. I närtid bygger vi 14 stationer för snabbladdning, och det blir startskottet för att utveckla en omfattande infrastruktur på sikt, säger Lotta Brändström.
Göteborg Energi fortsätter sin gröna resa och visar med såväl genomförda som planerade projekt att hållbarhet är mer än en modefluga – hållbarhet är det nya sättet att arbeta, affärsutveckla och leva.