Mån 11 dec / År 41 / Nr 5 2023

Hållbarhet på alla plan

Riksbyggen har varit med och utvecklat den svenska bostadsmarknaden i 75 år. Från att i huvudsak ha fokuserat på bostadsrätter växlar Riksbyggen nu upp och börjar även utveckla andra boendeformer som äldreboenden och hyresrätter.

I Värmland pågår flera spännande bostadprojekt som med stor sannolikhet kommer att bidra till regionens attraktionskraft. Riksbyggens tankar bakom projekten kretsar mycket kring att bidra till att starta flyttkedjor, bygga bort bostadsbristen och öppna upp attraktiva områden för en bredare målgrupp. Ett antal utvecklingsprojekt kring kommunala äldreboenden är bra exempel på det.

500 nya bostäder
Demografin ställer nya krav på bostadsmarknaden och det har Riksbyggen uppmärksammat i flera nya projekt. Munkfors, Storfors och flera andra värmländska kommuner samverkar med Riksbyggen för att utveckla attraktiva äldreboenden som en del av kommunala strategier att optimera sin resursanvändning och skapa kvalitativ äldrevård.
Vidare så undersöker Riksbyggen möjligheter för att bygga såväl bostadsrätter som hyresrätter i centrala Karlstad. Ambitionen enligt marknadsområdeschefen Jonas Ekstam är att bygga uppemot 500 nya bostäder under de närmaste åren. Det är nödvändigt då Riksbyggen vill vara en del av Karlstads vision där man satsar på tillväxt mot 100.000 invånare.
– Karlstad utvecklas hela tiden och bostadsmarknaden måste hinna i kapp. Universitetet är en stark drivkraft men det måste finnas bostäder för alla som vill flytta till Karlstad. Det gäller såväl studenter som andra målgrupper och därför satsar vi inom Riksbyggen på att bygga för alla målgrupper, säger Jonas Ekstam.

Pilotprojekt i Karlstad
Riksbyggen är vid det här laget kända som samhällsbyggare med hållbarhet för ögonen. Hållbarheten integreras i alla projekt och omfattar alla perspektiv – det vill säga ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.
Ett bra exempel på hur Riksbyggen värnar om social hållbarhet, förutom att man bygger brett för alla målgrupper, är att Riksbyggen är bland de första som deltar i regeringens satsning 100-klubben. Jonas Ekstam berättar:
– Tillsammans med engagerade aktörer inom näringslivet och den offentliga sektorn söker regeringen inspirera till att ta vara på utlandsföddas kompetens i större utsträckning. Riksbyggen deltar genom att ta sig an minst 100 nyanlända för praktik, och förhoppningsvis kan merparten av det leda till jobb. Karlstad är en del av Riksbyggens pilotprojekt på området och de första praktikanterna finns redan ute på sina arbetsplatser.

Arbetet fortsätter
Riksbyggen samverkar även med Stiftelsen Karlstadshus i ett stort hållbarhetsprojekt där man bland annat ska satsa på solcellsteknik i hyreshus.
Vidare så har Riksbyggen nyligen uppdaterat sin vision ”Planeten ska med 2.0”, som tidigare omfattade sju åtaganden för hållbarhet och som nu när flera mål uppnåtts vidareutvecklats för att ytterligare höja nivån på arbetet.
– Arbetet med att skapa hållbar utveckling fortsätter och det är vi stolta över, avslutar Jonas Ekstam med.