Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Hållbarhetsperspektiv genomsyrar Mforce största projekt fullt ut

Säkra och energieffektiva elinstallationer är en grundläggande samhällsfunktion idag. Att värna om naturens resurser är minst lika grundläggande om vi ska kunna lämna över något värdefullt till nästa generation. Det är något som elinstallationsbolaget Mforce fokuserar på varje dag och som syns tydligt i företagets projekt, bland annat i utvecklingen av Sveriges största biobränsleeldade kraftvärmeverk.

För att uppnå ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet krävs en ökad samverkan mellan samhällets olika aktörer. Mforce kan bidra till en miljömässig hållbarhet genom att driva utvecklingen av säkra, effektiva och hållbara elinstallationer som hjälper kunderna att minska sin miljöpåverkan.
Vidare så täcks ekonomisk hållbarhet in genom att man hushåller med mänskliga och materiella resurser på lång sikt. Social hållbarhet handlar om att stötta samhällsutvecklingen och skapa möjligheter för människor. Mforce fokuserar därför på att vara en trygg och långsiktig arbetsgivare som är engagerad i aktuella samhällsprojekt.

Bidrar till samhällets utveckling
De tre hållbarhetsperspektiven genomsyrar Mforce största projekt, KVV8, där man levererar elinstallationstjänster i ett konsortium tillsammans med Siemens och på uppdrag av Fortum.
– Genom projektet bidrar vi till samhällets utveckling, eftersom det nya kraftvärmeverket KVV8 är ett steg närmare Fortums miljömål att göra fjärrvärmeproduktionen i Stockholm klimatneutral, säger Osvaldo Chamorro, vd på Mforce.

Att Mforce prioriterar trygghet, god arbetsmiljö och säkerhet före allt annat bidrog till att man fick uppdraget att leverera till Fortum. En annan starkt bidragande faktor var hållbarhetsarbetet, där Mforce även arbetar för att öka mångfalden i arbetsgrupperna, då ökar trivseln vilket också bidrar till att medarbetarna känner sig mer delaktiga och gör ett bättre jobb.
– Uppdraget förutsätter en leverans i enlighet med marknadens högsta säkerhetskrav. Det kan vi också garantera eftersom vi skapat en säkerhetskultur inom Mforce, som dels handlar om styrsystem och rutiner, men även omfattar hantering av utrustning samt hur medarbetarna interagerar med varandra. Attityder och beteenden, arbete från hög höjd och arbete i trafikerad miljö är också prioriterade områden, fortsätter Osvaldo.
Trygga arbetsplatser innefattar även trygga anställningsförhållanden, där kollektivavtal är en självklarhet för Mforce.

Fortsatt fokus på Stockholmsmarknaden
Att ett nystartat tillväxtbolag som Mforce fått uppdraget tillsammans med Siemens innebär också en flygande start. Mforce etablerades 2013 men sysselsätter redan omkring 130 personer, varav cirka 80 är anställda. Innan årets slut räknar man med en märkbar utökning på personalsidan.
– Stockholmsmarknaden förväntas växa kraftigast inom bygg- och offentlig sektor, vilket banar väg för att vi ska vinna projekt inom dessa expansiva sektorer under resten av året. Dessutom fortsätter vi att arbeta tillsammans med våra förtrogna inom industri, energi, värme-, samt säkerhetssektorn.

Osvaldo Chamorro har en fantastisk människosyn och bjuder gärna på sig själv. Han ska segla ÅF Offshore Race för andra gången i år. Utan erfarenhet och med mod att vara sämst ombord seglade han även förra året, då för första gången. Samma kämparglöd hoppas han på att kunna överföra till övriga medarbetare på Mforce.