Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Hållbart energisamarbete gynnar växande region

BillerudKorsnäs Frövi, som tillverkar förpackningsmaterial, levererar sedan 15 år tillbaka stora mängder spillvärme till Linde Energi. Samarbetet har resulterat i stora miljöbesparingar, bland annat kraftigt minskade koldioxidutsläpp. Sedan projektstarten 1999 räknar Linde Energi med att ha sparat dryga 300 000 ton koldioxid genom att använda spillvärme istället för fossila bränslen.

Samarbetet mellan BillerudKorsnäs och Linde Energi är inte bara ett av de mest uppmärksammade miljöprojekten i regionen utan även ett av Sveriges mest lyckosamma energibesparingsprojekt. Rent praktiskt omfattar samarbetet ett för båda parter gynnsamt utbyte där överskottsvärmen från BillerudKorsnäs kartongfabrik återvinns och står för hela 90 procent av fjärrvärmen som Linde Energi i sin tur levererar till industrifastigheter, verksamhetslokaler och hushåll i Lindesbergs kommun.

Bara fördelar med projektet
Projektet har under åren uppmärksammats både nationellt och internationellt, bland annat genom att Naturvårdsverket har valt ut det som ett gott exempel på energiomställning där spillvärme ersätter fossila bränslen.
– Det finns bara fördelar med projektet, säger Johan Schönström, energicontroller på BillerudKorsnäs. Förutom att vi förser Linde Energi med en värdefull råvara har vi samtidigt på ett mycket fördelaktigt sätt löst en stor utmaning för oss själva genom att förhindra att varmt vatten släpps ut i ån. Det skulle annars kunna bli en stor miljöutmaning i framtiden.
Spillvärmeprojektet är ett av landets största i sitt slag, men BillerudKorsnäs sitter knappast bakåtlutade och nöjda. Ständiga förbättringar är en del av vardagen på fabriken i Frövi, som företrädelsevis tillverkar högkvalitativ kartong för användning i smarta förpackningslösningar över hela världen.

Effektiviserar i miljöns tecken
Att använda energi enbart från förnybara källor är en del av BillerudKorsnäs framtidsambition. Dessutom slår man fast vid att effektivisera tillverkningsprocessen och maximera nyttan av skogsråvaran som bearbetas i fabriken i Frövi.
– Vi drar nytta av att råvaran finns nära till hands och använder enbart svensk skogsråvara. Till 450 000 ton färdig kartong används cirka 1,5 miljoner kubikmeter ved. Det är enorma mängder som hanteras i vår anläggning årligen och vi måste därför ta miljöansvaret på största allvar, förklarar fabriksdirektör Håkan Krantz.
Marknaden för kartong växer globalt med cirka fyra procent årligen. Samtidigt ökar miljökraven. I Frövi bedrivs forskning och utveckling av nya lösningar för att hushålla med både råvara och energi.
– Vi måste kunna erbjuda marknaden en produkt med bibehållen prestanda men med lägre materialåtgång. Det är en stor utmaning, men vi har en hel del på gång nu som kommer att generera fina resultat, rundar en lite hemlighetsfull Håkan Krantz av med.