Mån 4 mar / År 42 / Nr 5 2023

Hållbart hela vägen med rena naturprodukter från Hedesunda

Strävan efter att uppnå hållbarhet är inte längre ett unikt argument. Att arbeta för ökad hållbarhet är numera allas angelägenhet – till och med en överlevnadsfaktor. För Mosaiken Hedesunda började det redan på 1950-talet, och idag kan man dra nytta av flera decenniers erfarenheter vad gäller hållbart och närproducerat.

Verksamheten är idag blomstrande, och vid en snabb anblick kan man mycket väl tro att det alltid har varit en tillvaro av guld och gröna skogar för Mosaiken Hedesunda. Historiken vittnar dock om både upp- och nergångar, precis som för de flesta verksamheter. Tillverkningen flyttades till och med ut ur Gävle kommun under 1995, men sedan 2008 är Mosaiken än en gång stadgad i Hedesunda och återigen ett familjeföretag.

Stor insats för regionen
Mosaiken producerar och säljer plattor, marksten och murar. Samtliga produkter i det breda sortimentet är rena naturprodukter som tillverkas av svenskt grus och sand. Större delen av råvaran som används kommer från närområdet kring fabriken i Hedesunda i Gävle kommun.
Det är ingen överdrift att säga att Frank Walldén, Erik Walldén och Peter Fyhr har gjort en stor insats för regionen genom att ta tillbaka produktionen till Hedesunda. Den nya fabriken är rejält uppgraderad och kanske även den mest moderna i sitt slag, i alla fall i Sverige.
De tre entreprenörerna har med andra ord lagt grunden för att Gävleborg återigen ska vara ett centrum för utveckling och tillverkning av hållbara naturprodukter. Och plattor och marksten tycks vara eftertraktad hårdvara på marknaden – i alla fall om man ser till de senaste årens utveckling.
– Omsättningen ökade ungefär fem gånger från 2012 – 2016, och personalstyrkan ungefär tre gånger under samma intervall, upplyser vd Erik Walldén. Vi ser en fortsatt tydlig utveckling men för oss handlar det också om att växa i en takt som vi kan klara av och som vi kan förvalta för framtiden. Vi månar om att kunna hålla det vi lovar och då måste vi ha bra kvalitet genom hela processen från råvara till leverans av färdiga produkter.

Allt handlar om hållbarhet
Mosaiken står för okompromissad kvalitet och leveranssäkerhet. Det är det Erik Walldén menar när han förklarar att man gärna vill behålla kontrollen och växa i en takt som går att övervaka. Och allt handlar om hållbarhet.
För att verkligen understryka vikten av hållbarhet söker man på Mosaiken samordna transporter av de färdiga produkterna till kunder över i princip hela Sverige. Företrädelsevis finns kunderna emellertid i Mellansverige och norrut, och det av naturliga skäl – det handlar även här om att hålla nere miljöpåverkan genom att prioritera affärer på hemmaplan.
– Våra kunder värdesätter närhet både vad gäller råvarans ursprung och vår produktion samt även i kontakten med oss, bekräftar Erik Walldén. Vi säljer inte direkt till slutkund utan har valt att samordna allt via återförsäljare, det ger en mer hållbar ekonomi för oss samt minskar transporterna avsevärt.
Att hållbarhetstänket finns med hela vägen märks även på andelen råvara som återvinns under produktionen. Det är närmare 100 procent – och detsamma gäller spillvärmen. Mosaiken kommer att fortsätta på den inslagna vägen – mot nya utmaningar och möjligheter, men med samma hållbarhetsfokus som man haft sedan företaget grundades 1956.