Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Hållbart lönar sig enligt Tibrobyggen

Allmännyttiga Tibrobyggen vill genom nya projekt synliggöra att man är en del av Sveriges möbelcentrum. Ambitionen var tydlig redan under utvecklingen av projektet Snickarhöjden med inflyttning under 2012, och förstärks nu med kvarteret Örnen som har beräknad inflyttning i etapper under 2018.

Tibrobyggen vågar satsa på nyproduktion och tar samtidigt möjligheten att visa upp Tibros arv och tradition. Det får uttryck i de nya flerbostadshusen som får starka inslag av trä både in- och utvändigt.
– Vi bygger med hög kvalitet för att understryka vår hantverkstradition som Sveriges möbelcentrum. Vi kommer bland annat att satsa på konstnärligt uttryck med utsmyckningsdetaljer i trä i trapphusen samt parkett och köksluckor i ek invändigt för att man ska känna igen arvet från Tibro. Som allmännyttigt bolag är det viktigt att vi kan värna om det, menar Tibrobyggens vd Claes Jägevall.

Hållbart lönar sig
Snickarhöjden var för en liten kommun som Tibro ett stort projekt med 38 lägenheter. Kvarteret Örnen omfattar också 38 lägenheter fördelade på två punkthus, samt ett seniorboende med 40 lägenheter. Lägenheterna byggs för att hålla en hög standard och markerar därmed Tibrobyggens strävan efter hållbarhet i alla led.
– Det vi bygger idag ska hålla under många år. Vi vill hålla driftskostnader nere och då lönar det sig att bygga med kvalitet från början. Lägenheterna i kvarteret Örnen kommer att landa på en energiförbrukning som är cirka 30 procent än Boverkets krav. På temat hållbarhet kommer vi även att låta installera golvvärme i badrummen för en genomgående högre komfort och jämnare energiåtgång, förklarar Claes Jägevall. Han fortsätter:
– Vi vill också bidra till en ökad social hållbarhet genom att få igång flyttkedjor i Tibro. Man ska kunna bo kvar i Tibro och samtidigt ha tillgång till all tänkbar service, det är en strävan vi har med våra nya lägenheter.
En annan aspekt av hållbarhet är att punkthusen får takterrasser som de boende kan disponera fritt. Att sola tillsammans med grannen kan bli början på nya kontakter som också stärker den sociala hållbarheten.

Tibrobyggen i framkant
Tibrobyggen fortsätter att satsa på temat hållbarhet. Under våren har man börjat samla in matavfall i samarbete med Avfallshantering Östra Skaraborg. Att samla in matavfall är numera vanligt i villaområden, men när det gäller flerbostadshus har man inte kommit lika långt.
– Tibrobyggen vill visa att vi ligger i framkant när det gäller hållbarhetsfrågor och därför har vi påbörjat arbetet med att sortera matavfall i ett av våra bostadsområden. Målet är att det ska bli normen för alla våra bostadsområden framöver, säger Claes Jägevall.