Tis 28 nov / År 41 / Nr 5 2023

Hällefors i positiv förändring

Hällefors är sedan några år tillbaka en kommun som befinner sig i positiv förändring. Bruksorten har börjat vässa andra värden utöver ett skarpt stål. Idag marknadsförs det stilla och naturnära som starka reseanledningar och det finns också all anledning att börja snegla på Hällefors som boendeort med bra pendlingsmöjligheter.

I Hällefors erbjuds hög livskvalitet för alla, oavsett ålder och intressen. I kommunen finns bland annat en av Sveriges äldsta folkparker samt stora möjligheter att uppleva orörd natur i all dess rikedom. I Hällefors och Grythyttan erbjuds möjligheter att bo bra i en bevarad bruksmiljö samtidigt som storstadsmiljön aldrig är långt borta.

Andas förändring
Hällefors lever och andas förändring. Efter en mångårig trend av avfolkning har Hällefors fått revansch – nya näringar växer fram och det gör kommunen allt mer intressant för nyetableringar. När intresset ökar blir det också ett högre tryck på bostadsmarknaden. För första gången sedan tidigt 70-tal planerar det allmännyttiga bostadsbolaget för nyproduktion.
Hällefors Bostads AB, eller kort och gott BoAB, ser över ett antal områden som kan vara intressanta. Det är främst två alternativ som i dagsläget är dominerande. Det ena är ett hus i centrumläge där man vill bygga för en målgrupp som värdesätter hög tillgänglighet. Det andra är naturnära bostäder i attraktiva sjönära lägen, som byggs med en känsla av eget boende.
– Vi kartlägger det som gör Hällefors unikt och som kan locka fler att bosätta sig här. Vi vet att sjönära lägen är något som många värdesätter och som blir lättare att hyra ut, och vi vet också att det finns ett stort behov av bostäder med hög tillgänglighet. Därför börjar vi med två säkra kort, för att därefter känna av marknaden och satsa vidare i enlighet med utfallet, förklarar Rickard Johansson, vd och fastighetschef på BoAB.

Renoverar för tillgänglighet
Parallellt med nyproduktionen planeras också en större upprustning av befintligt bestånd, där det mesta är byggt under 50-, 60- och tidigt 70-tal.
– Under de senaste tio åren har vi rustat upp och förädlat det befintliga beståndet. Det gör att vi idag kan erbjuda relativt moderna, väl underhållna lägenheter och en hög servicegrad. Vi kommer att fortsätta det arbetet för att hålla en god standard genom hela beståndet om cirka 800 lägenheter, fortsätter Rickard Johansson.
Den största utmaningen framöver handlar om tillgängligheten, där man idag har en annan målgrupp än den som gällde för dåtidens bostadsmarknad.
En annan utmaning är kommunikationer till och från Hällefors, som saknar tågförbindelse direkt till Örebro. För att kompensera det finns nya bussförbindelser där man gärna vill satsa på att hålla en hög standard med möjlighet att arbeta på bussen.
– Hällefors är en attraktiv bostadsort ur flera perspektiv. Det som sticker ut är en hög livskvalitet med närhet till naturen. En annan viktig aspekt är den ekonomiska. I Hällefors är det fortfarande rimliga bostadspriser som är attraktiva för den som kan tänka sig att pendla till arbete på annan ort, avslutar Rickard Johansson med.