Mån 11 dec / År 41 / Nr 5 2023

Hällefors stålindustri drivs med högteknologisk kunskap

Den moderna stålindustrin bygger på avancerad teknologi som kräver vass ingenjörs- och systemvetarkunskap. Ovako har byggt upp en stark verksamhet som utgår från det rena stålet. Kraven på renhet och hållfasthet är höga, precis som Ovakos krav på alla som arbetar med att framställa produkterna.

Hällefors gamla järnsmedjor har genomgått en imponerande utveckling under de senaste seklen och drivs idag av avancerad teknik kombinerat med gediget hantverkskunnande. Hos Ovako finns många olika yrkesroller som tillsammans vidareutvecklar Sveriges ståltradition mot nya applikationsområden.

En hållbar industri i tiden
Bilden av den gamla industriarbetaren är minst sagt förlegad om man ser på Ovakos verksamhet idag. För att tillverka högteknologiska specialstål för och tillsammans med kunder världen över krävs ett väl sammansatt team med olika kompetenser och roller, bland annat produktionstekniker, elektriker, logistikmedarbetare, ekonomer, systemvetare, marknadsförare, maskinoperatörer och ingenjörer.
Att arbeta inom den moderna stålindustrin har således inget gemensamt med bilden av den gamla industrin som en smutsig och påfrestande arbetsplats med begränsade utvecklingsmöjligheter. Det är faktiskt precis raka motsatsen – och vi möts av en ren fabrik med mycket snäva toleranser vad gäller både kvalitet och miljö.
Som Nordens största återvinnare av järnskrot har Ovako verkligen etablerat en särställning på hållbarhetsområdet.
Stål är ett av få material som kan återvinnas hur många gånger som helst utan att materialets egenskaper förändras. Verksamheten i Hällefors är med andra ord en miljöinriktad industri som ligger i tiden när man talar om klimatmål, återvinning och minskat resursuttag.

Stundande rekryteringar
Tack vare en ökad efterfrågan under inledningen av 2017 inom nästan alla kundsegment tog man under första kvartalet 2017 beslut om att öka produktionskapaciteten med fler skift. Detta har inneburit nya arbetstillfällen inom hela organisationen, vilket naturligtvis även omfattar Hällefors.
Redan nu har flertalet medarbetare rekryterats för att utöka antalet skift.
Det råder förvisso en viss utmaning i att locka arbetskraft till mindre orter, men i Hällefors finns ett rikt näringsliv med en industri som efter flera hundra år fortfarande utvecklas i nya riktningar. Samtidigt bjuder Hällefors på goda möjligheter att utveckla en hög livskvalitet med närhet till naturen, något som de flesta värdesätter idag.

Kapacitet och kunskap
I Hällefors tillverkar Ovako i huvudsak specialstål för kullager, transport- och tillverkningsindustrin. Hälleforsstålet är känt världen över för sin renhet, vilket ger en unik prestanda och hållfasthet.
För Ovako är det specifikt viktigt att vara en hållbar arbetsgivare som verkligen satsar på medarbetarnas utveckling och som har en verksamhet som drivs på ett så hållbart sätt som möjligt. Som modern ståltillverkare har Ovako etablerat en unik ställning globalt och den förstärks nu med högre tillverkningskapacitet och ökad kunskap genom att man blir fler medarbetare.