Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Hallsbergs vårdcentral blickar framåt

I anslutning till en av landets viktigaste järnvägsknutar vidareutvecklar Hallsbergs vårdcentral sin verksamhet i nära samarbete med såväl medarbetare som patienter. För att kunna möta vårdbehovet hos en växande befolkning i Hallsberg måste vårdcentralen se över sin läkarstab, och siktar nu på att anställa minst ett par heltidsläkare i närtid.

Hallsbergs vårdcentral rustar för framtiden och behöver anställa fler framåtsträvande kollegor – framförallt läkare. Som stöd för läkarnas arbete har vårdcentralen redan ett välfungerande team av självgående sjuksköterskor som representerar de flesta inom primärvården förekommande kategorier.
– Vi har en stabil sjuksköterskebas för våra 11.300 listade patienter, med resurser för att möta deras behov på ett bra sätt. Samtidigt räknar vi med en fortsatt befolkningstillväxt och då vill vi gärna blicka framåt och stå väl rustade för det – framförallt med fler läkare, säger verksamhetschefen Sirpa Ljung.

Fördelar att jobba i team
För att kunna erbjuda en högkvalitativ och effektiv primärvård förlitar sig Hallsbergs vårdcentral på specialistkompetens inom många områden. Några exempel på resurser som redan finns på vårdcentralen är specialistsjuksköterskor inom astma/KOL samt diabetes, dietist, allmän distriktssköterska/sjuksköterska, distriktsläkare, laboratoriepersonal, medicinsk vårdadministratör, kurator, psykolog och sjukgymnast. Tillsammans gör de vårdcentralens utbud komplett, men med tanke på befolkningsutvecklingen i och i närheten av Hallsberg så är det inte fel att tänka ett steg längre.
– Vår sjuksköterskekompetens gör att vi kan arbeta både mer effektivt och mer personcentrerat. Det är något som alla vårdcentraler strävar efter och som vi är stolta över att kunna erbjuda i praktiken. Nästa steg blir att jobba vidare med våra vårdteam och stärka dem, förhoppningsvis då med fler läkare, fortsätter Sirpa Ljung, som också poängterar att det är en stor fördel för alla att arbeta i vårdteam.
– Eftersom vi arbetar i team kring patienterna säkerställs en god vårdkvalitet där vi ser hela individen. Nya läkare kommer att ingå i befintliga team tillsammans med specialiserade sjuksköterskor och annan stödpersonal, tillägger hon.

Välkomnande miljö för nya kollegor
Hallsberg är en mindre kommun i Örebro län. Centralorten präglas av småskalighet och närhet till naturen. Samtidigt finns hela Örebros utbud vad gäller kultur, aktiviteter, arbetsmarknad och utbildning inom räckhåll tack vare en välutbyggd infrastruktur med bra kommunikationer. Det är en trygg miljö att etablera sig i och på vårdcentralen finns en välkomnande miljö för nya kollegor.
Sirpa Ljung understryker att fler fastanställda läkare bidrar till en ännu bättre arbetsmiljö för alla på vårdcentralen, och att delvis begränsa uppdraget för läkarna är viktigt eftersom det reglerar arbetsbördan. Det är något som Sirpa Ljung personligen tror mycket på och som kommer att fortsätta prägla verksamheten på vårdcentralen.
– Hallsbergs vårdcentral är under stark utveckling med fokus på en ännu mer personcentrerad vård och effektivare rutiner, poängterar hon. Miljön är positiv med en pågående generationsväxling. Vi har många spännande saker på gång nu i närtid, men rekryteringen av fler läkare är det viktigaste för oss framöver.