Tis 28 nov / År 41 / Nr 5 2023

Hallsbergs vårdcentral söker fler läkare

Hallsbergs vårdcentral rustar för framtiden och behöver anställa fler framåtsträvande kollegor, och då framförallt läkare. Som stöd för läkarnas arbete har vårdcentralen redan ett välfungerande team av självgående sjuksköterskor inom de flesta kategorier som finns inom primärvården. Dessutom erbjuds en inspirerande arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter för rätt person.

På Hallsbergs vårdcentral finns i princip alla stödresurser som behövs för att bedriva en högkvalitativ och effektiv läkarvård. Specialistkompetens inom exempelvis astma och KOL samt diabetes, dietist, distriktssjuksköterska, distriktsläkare, kurator, psykolog, sjukgymnast samt barnavårdscentral gör vårdcentralens utbud komplett. För att trygga en fortsatt hög vårdkvalitet behövs emellertid fler läkare.
– Vi kan erbjuda en fantastisk arbetsmiljö med närhet till kollegor här på vårdcentralen. Eftersom vi arbetar i team kring patienterna säkerställs en god vårdkvalitet där vi ser hela individen. Nyrekryterade läkare kommer att ingå i befintliga team tillsammans med specialiserade sjuksköterskor och annan stödpersonal, berättar verksamhetschef Susanne Wieland.

Trygg etableringsmiljö och bättre arbetsmiljö
Hallsberg är en mindre kommun i Örebro län. Centralorten präglas av småskalighet och närhet till naturen. Samtidigt finns hela Örebros utbud vad gäller kultur, aktiviteter, arbetsmarknad och utbildning inom räckhåll tack vare en välutbyggd infrastruktur med bra kommunikationer. Det är en trygg miljö att etablera sig i och på vårdcentralen finns en välkomnande miljö för nya kollegor, menar Susanne Weiland.
– För att ha en komplett läkarstab behöver vi rekrytera ungefär fem nya läkare, fortsätter hon. Vi söker både generalister och specialister. Kardiologer och geriatriker är exempel på specialister som skulle passa väldigt bra i våra team. Att ha fler fastanställda läkare bidrar även till att förbättra arbetsmiljön ytterligare.
Att delvis begränsa uppdraget för läkarna är viktigt eftersom det reglerar arbetsbördan. Det är något som Susanne Wieland personligen tror mycket på och som kommer att fortsätta prägla verksamheten på vårdcentralen.

Mycket nytt på gång
Hallsbergs vårdcentral är under stark utveckling med fokus på en mer personcentrerad vård och effektivare rutiner. Miljön är positiv med en pågående generationsväxling. Till hösten görs flera nya satsningar, bland annat på livsstilsfrågor där patienterna kommer att få träffa en specialutbildad sköterska för hälsoanalys. Alla patienter som fyller 55 i år erbjuds ett hälsosamtal i förebyggande syfte.
– Vi har många spännande saker på gång nu i närtid, men rekryteringen av fler läkare är det viktigaste för oss framöver. Det är också ett steg mot att återigen hålla vårdcentralen öppen för läkarkandidater. I dagsläget finns det inte utrymme för detta, men förhoppningsvis kan det finnas nya möjligheter för läkarkandidater redan i början av nästa år, säger Susanne Wieland.
Läkarkandidater bidrar med mycket kunskap och utgör också en länk mellan sjukvården och akademin. Den länken vill man förstärka från Hallsbergs vårdscentrals sida för att långsiktigt bygga upp ett vidare kontaktnät samt bidra till utvecklingen av en god kvalitet och kontinuitet inom primärvården.