Tor 7 dec / År 41 / Nr 5 2023

Halmstad behöver moderna och arbetsmarknadsnära utbildningar

Företagen i Halmstad expanderar och med det kommer också ett större kompetensbehov. Kommunen kan inte ensam se över hela arbetsmarknadens behov, men har en viktig roll som möjliggörare för tillväxt. Framförallt handlar det om att grunda med rätt utbildning som möter de lokala och regionala företagens efterfrågan.

Vid Halmstad Lärcentrum, som tidigare hette Halmstad kompetenscentrum och vägledningscentrum, samlas hela kommunens utbud av grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt yrkesutbildning på högre nivå. Här finns även Sfi och studievägledning. Halmstad Lärcentrum är en modern verksamhet som står rustad för att möta såväl deltagarnas som arbetsmarknadens behov.

Möter dagens arbetsmarknad
Dagens arbetsmarknad ser helt annorlunda ut än den som fanns för bara fem – tio år sedan. Kompetensbehovet hos företagen tenderar att gå mot mer högkvalificerade positioner som kräver en högre utbildningsnivå. Även de jobb som tidigare ansetts vara lite enklare kräver idag en gedigen utbildning.
– Här i Halmstad finns en lång tradition av att driva högklassiga yrkesutbildningar på hög nivå inom den tekniska sfären. De yrkeshögskoleutbildningar som erbjuds idag bygger på mångårig erfarenhet och matchas naturligtvis efter arbetsmarknadens efterfrågan. Idag kan vi erbjuda tvååriga ingenjörsutbildningar inom två starka områden, berättar Anders Löfdahl, som är utbildningschef för yrkeshögskoleutbildningarna i Halmstad.
De aktuella utbildningarna omfattar automationsingenjörer med inriktning mot mekatronik samt elingenjörer med auktorisation. Många lokala och regionala företag är med och stöttar utvecklingen av utbildningarna – det är också ett av de grundläggande kraven för att få bedriva yrkeshögskoleutbildning.
– Vi är stolta över de samarbeten som byggts upp under alla år. Redan i slutet av 1990-talet började vi bygga upp den här verksamheten som idag är yrkeshögskolan i Halmstad. Många av våra samarbetspartners har varit med sedan starten och det tror jag är nära nog unikt i landet, fortsätter Anders Löfdahl.

Utbildar för jobb
Yrkeshögskoleutbildning som utbildningsform anses av många vara svaret på arbetsmarknadens skriande behov av kompetens inom flera områden. Det gäller inte minst inom de tekniska yrkeskategorierna. Att satsa på ingenjörsutbildningar ligger med andra ord helt rätt i tiden.
– Det finns flera nationella och regionala mätningar som visar att yrkeshögskoleutbildningar leder till arbete. Resultat som 90 – 95 procent sysselsättning efter en avklarad utbildning är vanliga, och så är det även i Halmstad. I flera fall har vi sett att nästan 100 procent av våra deltagare har fått jobb direkt efter studierna, intygar Anders Löfdahl.
Den som vill vara säker på att få jobb bör satsa på en teknisk inriktning. Företagen i och omkring Halmstad gör också klokt i att ta en titt på vad Halmstad Lärcentrum och yrkeshögskolan har att erbjuda. Här finns nämligen en guldgruva av kompetens som kan trygga tillväxt för flera år framöver.