Ons 6 jul / År 40 / Nr 3 2022

Halmstad – en växande metropol i Halland

Utvecklingen går framåt med rasande fart i Halmstad, såväl inom företags- som samhällssektorn. Specifikt påtaglig är den expansion som förestår den lokala infrastrukturen för att kunna tillgodose de framtida behoven. Tillgängligheten till staden är en faktor som synnerligen bidrar till fortsatt utveckling och utgör en av de absolut viktigaste tillväxtfrågorna för framtiden.

Den geografiska placeringen, i anslutning till Europaväg och järnväg med planerade höghastighetsbanor samt flyg och hamn, gör Halmstad till en mycket attraktiv etableringsort. Från Halmstad tar man sig snabbt ut till övriga Sverige och kontinenten. Enbart en timmes flygtid till Stockholm och närheten till Kastrup gör det tidsmässigt effektivt att ta sig vidare och det bidrar starkt till att göra Halmstad lättillgängligt ur ett Europaperspektiv.

Tunga investeringar
Näringslivet i kommunen representeras av mindre och medelstora företag av blandad karaktär, vilket gör staden mindre konjunkturkänslig.
– Som ett nav i företagsamheten sitter vi i Halmstads Näringslivs AB, och hit kan man som företagare/entreprenör vända sig för råd, samt få hjälp med nätverkande och nya kontaktytor. Dessutom finns möjlighet att via våra samarbetspartners inom fastighetsbranschen få hjälp med lokaler för etablering, säger Karolina Davidsson, vd på näringslivsbolaget.
Karolina berättar om de stora investeringar som i skrivande stund görs i handelsområdet Eurostop, omfattande drygt en halv miljard kronor, något som kommer att resultera i att attrahera nya affärsidkare på en nästan dubbelt så stor yta som idag.
Bland övriga större pågående projekt kan nämnas Retlog/Biltemas fjärde lager som förläggs i hamnområdet. Det finns även detaljplaner för ett femte lager som är tänkt att byggas i Vrangelsro. Utöver det satsar Stena på att färdigställa Europas modernaste återvinningsanläggning i Halmstad och det vittnar i sig om att staden har en mycket stor framtidspotential.

Alla vill till Halmstad
Halmstad har utan tvekan lokaliseringen till sin fördel. Det gynnsamma kustnära läget bidrar till att besöksnäringen blomstrar vilket även generar kunder till många övriga verksamheter. Intresset för staden växer, så även populationen vilken idag uppgår till cirka 96 000 invånare, även inkluderande det utökade etniska tillskottet av människor som berikar näringslivet så väl som det sociala umgänget.
Invånarantalet beräknas nå minst 110 000 till år 2025. Behoven ökar följaktligen när det gäller nya boenden. För att möta detta håller en helt ny stadsdel successivt på att växa fram vid Nissans mynning där det planeras för ett betydande tillskott av bostäder i närtid.
Halmstad har många guldkorn. Den innovationsinriktade Högskolan i Halmstad är en viktig motor för kommunens och regionens utveckling. Här finns exempelvis Hälsoteknikcentrum som bedriver olika projekt som syftar till att få fram fler företag inom hälsoteknikområdet. En annan framtidsbransch är elektronik. Det finns ett nytt och unikt Elektronikcentrum där bland annat det privata näringslivet är delägare. Det nära samarbetet mellan akademi, forskning, samhälle och näringsliv är en framgångsfaktor.
Halmstad tycks ha allt. Förutom stadens progressivitet inom affärsverksamhet och entreprenörskap så finns det även ett rikt utbud av nöjes och fritidsaktiviteter som bidrar till en ökad livskvalitet i Halmstad som på så sätt attraherar ännu fler människor att bosätta sig i kommunen.