Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Halmstad – möjligheternas kommun som växer

Halmstad är en intressant och tillväxtbenägen kommun. Med över 8000 företag, de flesta små till medelstora, har Halmstad ett synnerligen diversifierat näringsliv i en av landets mest expansiva regioner. Den bredd och mångfald som präglar företagen återspeglas också i kommunens arbete.

Halmstad är vida omtalad som en av landets största turistorter och har även en hedrande tredjeplats i årets ranking över landets hetaste sommarstäder strax efter storstäderna Stockholm och Göteborg. Närheten till havet är naturligtvis en fördel, men Halmstads kommun har så mycket mer att erbjuda i form av god service, varierat boende, en bredd av upplevelser och inte minst en livskraftig företagsstrukturmed stor branschbredd.
– Tack vare vårt mångfacetterade näringsliv är vi mer motståndskraftiga mot konjunkturnedgångar. Vi kan lättare anpassa oss efter rådande konjunktur och skapa tillväxt även vid dalar, bekräftar kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf.

Hög utbildningsnivå ger hög sysselsättning
Halmstad har en bred arbetsmarknad, välutbildad arbetskraft och är både en stark residenskommun och en expansiv företagarkommun. Man drar också nytta av att ha en av Sveriges mest utvecklingsinriktade högskolor med innovation som profilområde.
– Kombinationen för flera fördelar med sig, inte minst god tillgång till högutbildad arbetskraft inom kommunen. Vi har också ett flertal nationella myndigheter etablerade här vilket bidrar till att höja kompetensen i hela regionen. Här i Halmstad finns det goda möjligheter till intressanta jobb och att starta egna företag genom den varierande näringslivsstrukturen, fortsätter Carl Fredrik Graf.
Halmstads kommun har även ett starkt fokus på att elever i grundskola och gymnasieskola ska få en tidig inblick i arbetsmarknaden genom att ge goda förutsättningar för utbyten mellan elever och näringsliv i olika former.

Ett av landets bästa logistiklägen
Goda kommunikationer är också grundläggande för att vara en attraktiv kommun. Halmstad utgör en viktig knutpunkt i Västsverige, mellan Göteborg och Malmö likväl som mellan Oslo och Hamburg. Många pendlar också till Stockholm med dagliga flygförbindelser. Kommunen satsar även på att etappvis utveckla ett resecentrum som ett nav för allt regionalt och lokalt resande. Det underlättar inte minst för resor till arbete och studier.
Hallands hamnar – bestående av hamnarna i Halmstad och Varberg – utgör tillsammans en viktig framgångsnyckel för tillväxt och får allt fler företag att välja just Halmstad som etableringsort. Halmstad klättrar på listan över bästa logistikplatser i landet och innehar som enskild ort en angenäm andraplats.

Tillväxt kräver balans
Flera av Halmstads mest framgångsrika företag är avknoppningar från högskolan. Högskolan i Halmstad har en god samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor.
– Vi anser att vi har lyckats skapa något unikt i Halmstad. Vi är lyhörda för de behov som nyföretagare har samtidigt som vi skapar möjligheter för befintliga företag att expandera i vår kommun.

Nätverk och vässad service
Kommunens uppgift är att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Tillståndslotsen är en del av det, men det finns även en hel del nätverk i Halmstad och resten av Halland som bidrar till regionens tillväxt.
– Vi har flera kluster som samlar företag inom samma bransch med gemensamma intressen. Långsiktigt tror jag att det viktigaste för att underlätta näringslivets utveckling är att utveckla och förbättra vårt bemötande och vår service till företagare – det är bland våra mest prioriterade områden just nu, understryker Carl Fredrik Graf.