Mån 11 dec / År 41 / Nr 5 2023

Hälsan är vår viktigaste investering

Allt fler blir medvetna om hur viktigt det är att satsa på sin hälsa. Att motionera regelbundet och äta rätt räcker långt, men det är minst lika viktigt att ha sunda arbetsvanor och en balans mellan arbete och fritid. Stressrelaterade åkommor har tyvärr blivit den nya tidens folksjukdomar – därför är det viktigare än någonsin att arbeta förebyggande.

Sjukskrivningar kostar samhället enorma summor varje år. Det är inte bara arbetsgivaren som drabbas av kostnader, den som blir sjukskriven får också ett betydande inkomstbortfall. Samhället förlorar dessutom skatteintäkter och den redan överbelastade sjukvårdsapparaten får jobba ännu hårdare.
Det kan i vissa fall ta lång tid att återgå till arbetet och det innebär i sin tur att företag tappar kompetens. Det som är intressant i frågan är att många sjukskrivningar med relativt enkla medel skulle kunna förebyggas helt. Ofta handlar det om att sätta in rätt stöd i rätt tid.

Förebyggande insatser kostar mindre
För stressrelaterade hälsoproblem, som tyvärr har blivit mycket omfattande i dagens samhälle, är tiden oerhört viktig. Många försöker slå knut på sig själva för att hinna med alla måsten, och ju längre tid det får pågå – desto mer omfattande kan skadorna bli.
– Det är viktigt att komma ihåg att det inte handlar om kortsiktiga kostnader. Sjukskrivningar kan få mycket omfattande konsekvenser på flera plan. Om vi ser enbart till kostnader så är det betydligt dyrare att sätta in efterhjälp och rehabilitering än att göra förebyggande investeringar i en bättre arbetsmiljö med regelbundna hälsokontroller till exempel, förklarar Angelica Strandberg, vd på FöretagsHälsan FHC AB.
Med enheter i Karlskrona och Ronneby når FöretagsHälsan en stor målgrupp i sydöstra Blekinge. Det kostar inget att vara ansluten till FöretagsHälsan. Istället tillämpas en modell där företagen enbart betalar för de tjänster som används.
– Vi vill vara en samarbetspartner för företagen i regionen när det gäller hälsofrämjande insatser. Det vi kan bidra med är framförallt stöd i att utveckla en strategi för ett långsiktigt och hållbart arbetsliv. Bäst effekt uppnås om vi involveras så tidigt som möjligt och om man ser värdet av att verkligen arbeta förebyggande.

Den nya tidens arbetsmiljö
Att satsa på hälsa är med andra ord en lika viktig investering som att satsa på ny teknik – egentligen ännu viktigare eftersom det är människor som i slutändan styr tekniken också.
– I nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket har arbetsgivarens ansvar för den psykosociala miljön blivit tydligare. Det har att göra med den nya tidens arbetsvillkor i en miljö där vi är ständigt uppkopplade. Stressen ökar när man ska vara tillgänglig hela tiden, och därför krävs nya synsätt kring detta, förklarar Angelica Strandberg. Som avslutning säger hon:
– Den nya tidens arbetsmiljö ställer nya krav på landets företagshälsor. I Karlskrona och Ronneby har vi valt att satsa på engagemang och kompetens. Vi har korta beslutsvägar och är till stor del personalägda, vilket i sin tur ger ett gediget engagemang genom hela verksamheten. Tack vare vår kompetens kan vi hålla en hög kvalitet och därmed trygga en stark position.