Tis 28 nov / År 41 / Nr 5 2023

Hälso- och teknikkluster utvecklas från Halland

Hälsoteknikcentrum Halland, HCH, etablerades för att hjälpa driftiga innovatörer lösa samhällsnära utmaningar. Snart nio år efter uppstarten av verksamheten kan man konstatera att HCH har en viktig roll som drivmotor för nya innovationsprojekt. Samtidigt är centret en testmiljö och ett utvecklande klusterinitiativ.

HCH finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och finns representerat med fysiska kontor vid Högskolan i Halmstad. Själva klusterbildningen sträcker sig emellertid över hela länet och ambitionen är att HCH ska verka för utveckling av hälsotekniska produkter och tjänster på nationell nivå.

Stark utvecklingspotential i alla projekt
Projektet BikeAround var ett av de första som började utvecklas inom HCH, och är kanske även det mest kända och mest uppmärksammade hittills. Utvecklingspotentialen är minst lika stor inom andra projekt. De berör olika områden inom den hälsotekniska sfären såsom hälsomätningar och digitala hälsoguider som exempel.
Projektet Digi Health Guide är ett bra exempel på hur en modern och interaktiv tjänst kan underlätta i utvecklingen av digitala hälsofrämjande tjänster. HCH ska först designa en interaktiv hemsida som ska fungera som stöd för forskare, designers och entreprenörer kring lagutrymmet vid utveckling av dessa tjänster.
Ett annat projekt som kan få stor inverkan på hur framtidens vård utvecklas är digitala hälsomätningar inom primärvården. Projektet testas i samverkan med allmänläkare i Ulricehamn och går ut på att öka den medicinska säkerheten i riskbedömningar och vårdprioriteringar. Om man med hjälp av en ny produkt kan mäta vitala parametrar som hjärtfrekvens och blodtryck, utan invasiva sensorer, kan mottagningsarbetet avsevärt effektiviseras inom sjukvården.

Möter framtiden tillsammans
Framtidens vård och omsorg kommer inte att vara utformad på samma sätt som idag. Ett tydligt exempel är att hemsjukvård och egenvård kommer att bli vanligare och det kan stöttas med hjälp av digitala tjänster. Vården kan utvecklas mer effektivt, med bibehållen kvalitet, om man kan samverka och utveckla det bästa ur flera världar.
De flesta projekt som bedrivs inom HCH kan dra fördel av kunskapsutbyte mellan olika discipliner. För att främja samverkan anordnar HCH ett så kallat Innovation Jam varje månad, där deltagare får lyssna på nya idéer inom hälsa och teknik. Det finns fler initiativ gällande andra typer av aktiviteter som HCH kan komma att utveckla som en del av klusterinitiativet. Målet är att morgondagens hälsoinnovationer skapas i samverkan.

HCH binder redan idag samman Högskolan i Halmstad med de halländska kommunerna och Region Halland i en effektiv samverkansmiljö. Centret har under flera år hjälpt entreprenörer och företag i utvecklandet av innovationer inom hälsoteknikområdet, och förhoppningen för framtiden är att kunna fortsätta driva HCH med stöd från företag, högskolan och regionen.