Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Hammarö Energi höjer kundnöjdheten

Kommunens vision om närhet och öppenhet stämmer väl överens med Hammarö Energis strategi och ambition för framtiden. Det kommunägda energibolaget har med hjälp av en del omstruktureringar och ett målmedvetet förbättringsarbete etablerat en stark ställning på den lokala marknaden. Tillgänglighet, service och kundfokus är ledorden.

Hammarö Energi har sedan starten 1984 byggt ut cirka 12 mil fjärrvärmekulvert som förser omkring 1200 fastigheter med fossilfri fjärrvärme. Utöver det finns också ett mindre fjärrvärmenät som försörjer fastigheterna i den kommunägda företagsparken Sätterstrand.
Sedan 2009 produceras Hammarö Energis fjärrvärme av Karlstad Energi AB, och tillförs via värmecentraler i Skoghall och på Nolgård. Produktionen för det mindre nätet på området Sätter ägs av Hammarö Energi AB.

Har lyckats höja kundnöjdheten
Att fjärrvärme utgör en av de mest miljöeffektiva uppvärmningsformerna idag råder det nog inga tvivel om. Det är en beprövad teknik med hög kapacitet, men det krävs också ett stort engagemang när det gäller utbyggnad av fjärrvärmenätet. Hammarö Energi var tidigt ute och satsade på småhusutbyggnad. Det drar man nytta av idag.
– Vi känner våra kunder och har en hög servicegrad som präglas av närhet och långa relationer. Vi har tack vare ett målmedvetet förbättringsarbete lyckats höja kundnöjdheten markant under det senaste året, och vi satsar på att bygga en stark organisation med tydligt kundfokus, säger Hammarö Energis vd Maria Pettersson.
Maria anser att Hammarö Energi har kommit en bra bit på väg i arbetet för en mer öppen och transparent verksamhet där kundernas behov styr framtida satsningar.
För att komma ännu närmare kunderna och den lokala marknaden satsar energibolaget på ökad synlighet där en planerad åtgärd är genom att besöka skolor i området.
– Att vara en del av skolans energi- och miljöarbete är viktigt för att öka förståelsen för hur vår levnadsstandard påverkar miljön. Det kan samtidigt bidra till ett större intresse för branschen bland framtidens arbetstagare och det är viktigt för vår framtida kompetensförsörjning.

Fler tjänster på gång
Maria Pettersson har varit verksam inom energibranschen länge och fokuserat på fjärrvärme sedan 2005. För två år sedan axlade hon rollen som vd för Hammarö Energi och hennes främsta uppgift var initialt att skapa ett mer påtagligt kundfokus samt att stärka den säljande organisationen.
Redan för tio år sedan utsågs Kristinehamns Fjärrvärme under Marias ledning som marknadschef till Årets uppstickare av Svensk Fjärrvärme.
– Nomineringen baserades på det framåtsträvande arbete som bedrevs för att stärka energibolaget på den lokala och regionala marknaden. Ett påtagligt förbättringsarbete spelade också en stor roll.
Det är en erfarenhet som Maria tagit med sig och nu vidareutvecklar inom Hammarö Energi. Nästa steg blir att utveckla fler tjänster som kan fungera som stöd i kundernas vardag. Några exempel som man tittar på är ”Mina sidor” på nätet samt en App för energiinformation och avbrottsinformation till telefonen.