Tor 30 jun / År 40 / Nr 3 2022

Hammarö kommun: ”Våra företag är våra bästa ambassadörer”

Intresset för Hammarö är stort och växande. Det bottnar i flera saker – bland annat i Hammarös gemytliga atmosfär där man oavsett var man befinner sig på ön alltid har nära till vatten. Helt enkelt ett unikt läge som man får på köpet när man etablerar sig på Hammarö.

Näringslivssamarbetet mellan Hammarö, Karlstad, Kil, Forshaga och Grums har utvecklats kraftigt under åren och idag talar man om Karlstad Business Region, KBR, som en gemensam arbetsmarknadsregion. Inom KBR samarbetar de fem kommunerna kring etableringar, infrastruktur, kommunikationer, marknadsföring och till och med utveckling av attraktiva livsmiljöer och har så gjorts sedan 2014.

Företagen är ambassadörer
Utvecklingsarbetet pågår på flera håll och för en mindre kommun som Hammarö är det viktigt att ta vara på alla möjligheter. Fokus framöver blir att fördjupa dialogen med näringslivet och stärka samarbetet inom KBR.
– Allt som är positivt för kommunernas fortsatta utveckling och som stärker regionen är av intresse. Just nu tittar vi mycket på hur vi ska stärka våra befintliga företag på Hammarö och inom KBR. Vi tycker det är viktigt att se möjligheter i att gräva där vi står och utveckla det vi redan har, och inte bara stirra sig blind på nya etableringar, säger Bosse Henriksson, kommunstyrelsens ordförande.
– När vi stärker det befintliga näringslivet så kommer även nya etableringar att lockas hit – våra företag är våra bästa ambassadörer, menar näringslivsansvarige Annika Axelsson.

Aktiv dialog kring markfrågor
Den största utmaningen är inte att locka etableringar till Hammarö, utan att tillgängliggöra mark för dessa etableringar. På Hammarö finns en uppsjö av olika företag inom olika näringar – allt från skogsindustri med Stora Enso i spetsen till hantverksinriktade livsmedelsföretag. Det finns ett välbesökt fiskrökeri på Hammarö som inte har sin motsvarighet någon annanstans, enligt Annika Axelsson.
I skrivande stund pågår ett utvecklingsarbete på Vidön, som tillhör Hammarö kommun. Där finns ett markområde som kan färdigställas för framtida etableringar. Det finns också ett antal områden som kan förtätas i centrum och kring Nolgård handelsområde bland annat. Dialogen är ständigt aktiv gällande markfrågorna.

Vill satsa mer på besöksnäringen
Det är inte bara företag som lockas till Hammarö. Den fina naturen och höga livskvaliteten gör att många även vill bosätta sig i kommunen.
– Vi har många fina värden som är unika för just Hammarö. Därför vill vi utveckla vår besöksnäring ytterligare, och lyfta fram Hammarö som norra Vänerns pärla och det är också en del i arbetet med att förstärka dialogen med näringslivet och våra befintliga företag. Vi behöver fler etableringar inom besöksnäringen, bland annat när det gäller övernattning. Minst ett hotell skulle behövas och vi ser gärna utökade satsningar på naturturism, fiske och liknande aktiviteter som är särpräglande för Hammarö, berättar Mattias Joelsson, kommunalråd i Hammarö kommun.