Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Hammerdals betonggjuteri tror på stark tillväxt inom vindkraft

Familjeföretaget Hammerdals betonggjuteri grundades redan 1948 och har en mycket anrik historia. Under årens lopp har företaget varit med och byggt upp en stark regional betongindustri i Jämtland, en utveckling som banat väg för många lyckosamma projekt i regionen – inte minst inom vindkraft där företaget gjuter fundament på plats.
Idag levererar Hammerdals betonggjuteri även prefabricerade betongelement till industrier, fastighetsägare och lantbruk.

Hammerdals betonggjuteri styrs idag av tredje generationen med Robert Färdvall som vd. Företaget fyller 65 år i år, har ett 15-tal anställda och ser fram emot ett fortsatt positivt resultat under kommande år. Finanskrisen har medfört en del utmaningar för branschen som helhet, men Hammerdals betonggjuteri har nu ridit ut den värsta stormen och ändå lyckats skapa viss tillväxt under de senaste åren.
– Visst känner vi av konjunktursvängningar precis som alla andra i vår bransch. Vi har trots de senaste årens utmaningar och orolighet på marknaden lyckats skapa tillväxt med positiva resultat. Tack vare mod och vilja att satsa på nya områden har vi lyckats, men det har också krävt stort engagemang och nytänkande från vår sida. Vi är fortfarande ett relativt litet företag, och det drar vi nytta av genom att vara flexibla och öppna för nya idéer, konstaterar Robert Färdvall.

Valde att satsa på vindkraft
I samband med vindkraftvågen 2008 så valde Hammerdals betonggjuteri att satsa på en ny nisch där man gjuter vindkraftsfundament på plats. Det finns inte så många aktörer som erbjuder den här typen av tjänster i Sverige, så företaget skapade ett bra underlag för vidare utveckling och framtida tillväxt i och med denna satsning.
– Vindkraftsfundament kräver stora mängder betong som vi gjuter med vår mobila fabrik direkt på plats, oavsett om det är långt ute i skogen eller högst uppe på fjället. Vi fick en bra start på området då vi gjöt samtliga 48 fundament för Sveriges hittills största landsbaserade vindpark Havsnäs i Strömsunds kommun. Detta var mellan 2008 – 2009, och sedan dess har vi varit involverade i en rad olika vindparksprojekt landet över.

Prefabricerat i nytänkande projekt
Det senaste vindprojektet i Sjisjka omfattar byggnation av en park på 30 turbiner djupt inne i norra Norrlands skogar mellan Gällivare och Kiruna. Projektet skiljer sig från tidigare vindparksprojekt som Hammerdals betonggjuteri varit involverade i då Sjisjka är ett Natura 2000-område som skyddas enligt särskilda bestämmelser fastställda av regeringen. Det fordras tillstånd från länsstyrelsen innan byggnation och man får inte använda naturmaterial från området, vilket i sin tur betyder att betongmaterialet måste komma utifrån.
På uppdrag av Skanska har Hammerdals betonggjuteri därför levererat prefabricerade fundament som monterats på plats. Eftersom Sjisjka är ett väglöst område så har fundamenten levererats i hundratals bitar, närmare bestämt 384 bitar om cirka 18000 kg styck, som gått via Malmbanan. Därefter fraktades pusselbitarna den sista biten upp till Gällivare med lastbil.
– I fjol monterades de sista fundamenten och parken är nu i drift. Vi har under 2012 – fram till idag även arbetat med lokala projekt här i Jämtland då vi på uppdrag av Statkraft SCA Vind gjutit ett 60-tal fundament på plats i samband med byggnation av flaggskeppen Mörttjärnberget och Stamåsen, berättar Robert Färdvall.

Stora samhällsbyggarprojekt framöver
Hammerdals betonggjuteri ser fram emot fler stora samhällsbyggarprojekt framöver. Robert Färdvall understryker vikten av att vara delaktig i långsiktiga projekt som skapar tillväxt för hela regionen. Han avslutar här med:
– Vi har för avsikt att även framledes vara delaktiga i projekt som bidrar till att vår region utvecklas och blir mer konkurrenskraftig på sikt. Vi behöver knyta till oss kompetens och då ser vi många fördelar med att vara med i branschnätverket Z-Group, som i första hand förser oss med utbildning och kompetensutvecklingsmöjligheter. Eftersom vi arbetar med flera stora projekt parallellt så behöver vi tillföra mer kompetens kontinuerligt och då kan vi dra nytta av vårt medlemskap i Z-Group.