Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Handelsbanken är bäst på tillgänglighet

Handelsbanken har en stark lokal närvaro i Höga Kusten med kontor i Kramfors, Nordingrå och Ullånger, vi vill att kunderna ska känna att vi har ett lokalt engagemang där all rådgivning och beslut sker utifrån vår kunds speciella situation.

Handelsbanken har flest kontor av alla banker i Sverige, och det är en medveten satsning för att kunna bygga nära relationer med kunderna. För inom Handelsbanken känner man sina kunder väl.
– Finansiell rådgivning bör ges av någon som känner kunden och som förstår lokala förutsättningar. Här är Handelsbanken helt klart ledande i Sverige tack vare sin stora spridning med kontor kvar även på mindre orter, säger Thomas Kassman, som är kontorschef på Handelsbanken Höga Kusten.

Det personliga mötets betydelse
Handelsbanken Höga Kustens tre kontor ger sina kunder tillgång till all den kompetens som finns inom Handelsbanken. Det är en stor fördel för kunder i området att den kompetensen finns representerad lokalt med lokala medarbetare från närområdet tillsammans med representanter från regionala och centrala specialistavdelningar.
– Den nya tekniken gör våra specialister ännu mera tillgängliga via till exempel videolänk, även om de som tidigare är på plats när det behövs, påtalar Thomas Kassman.
Alla banker har ungefär samma grunderbjudande men Handelsbankens grundläggande filosofi är att finnas nära kunderna och erbjuda en högre servicenivå med personlig prägel.
Det personliga mötet kan inte ersättas vid livets viktigaste beslut, som till exempel finansiering av en bostad kan vara, och det kan vara lika viktigt vid en mindre affär om kunden känner behov av stöttning. Det vet man på Handelsbanken och det speglas i alla satsningar som görs i regionen.
Det personliga engagemanget hos varje medarbetare vid de tre kontoren i Höga Kusten förenas med en välfungerande digital tjänst med personlig rådgivning dygnet runt. Via nätet kan man sköta vardagsärenden, men när det behövs finns alltid möjlighet att boka ett personligt möte.
När man ringer Handelsbanken i Kramfors, Nordingrå eller Ullånger är det någon från det lokala kontoret som svarar. Man tar beslut lokalt inom allt från finansiering av företagsidéer till samhällsnära satsningar inom idrottsföreningar till exempel. Detsamma gäller finansiering och god placeringsrådgivning till privatkunder.
En annan fråga som många kunder uppskattar hjälp med är att i lugn och ro se över sin framtida pension och sparande i olika former tillsammans med en personlig kundrådgivare.

Fortsätter gå mot strömmen
Att utveckla kombinationen av det lokala och det digitala erbjudandet är vad Handelsbanken jobbar med för framtiden. Man lägger stora resurser på att utveckla digitala tjänster i enlighet med kundernas krav, och det ska vara lätt att komma i kontakt med banken vid behov.
– Med hjälp av det digitala kan vi faktiskt komma ännu närmare våra kunder. Vi kommer inte att ersätta det personliga mötet med det digitala men vi kommer att erbjuda kunderna möjligheten att välja hur de vill träffa oss, förklarar Thomas Kassman.
Handelsbanken kommer att fortsätta gå mot strömmen och värna om de lokala kontoren, det är speciellt viktigt i glesbygd och mindre samhällen som Höga Kusten till stor del representerar.