Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Handelsbanken är bra på personliga relationer

Handelsbanken arbetar efter principen att det personliga mötet aldrig går att ersätta. Den digitala utvecklingen bidrar till att förenkla många banktjänster och gör även mötet med banken mer effektivt i många avseenden, men för de riktigt stora besluten krävs ofta en personlig relation och det är Handelsbanken särpräglat bra på.

Något som skiljer Handelsbanken från många andra banker är att man jobbar decentraliserat på riktigt. Eftersom Handelsbanken har flest kontor av alla banker i Sverige så kan en hög tillgänglighet garanteras, samtidigt som de flesta beslut också fattas lokalt vilket underlättar för både personal och kunder.
– Vi har fem kontor i Skellefteå kommun och når därför den lokala marknaden på ett bra sätt. Vi tar affärs- och kreditbeslut på kontoret och styr över vår bemanning själva. Vi har med andra ord en bra grund för att anpassa oss efter lokala behov, vår inriktning och kompetens styrs och ligger helt i linje med Skellefteås utveckling, säger Hans Albert Lindgren, kontorschef i Skellefteå.

Ser till lokala förutsättningar
I Handelsbankens decentraliserade organisation utgör varje lokalkontor hjärtat för hela bankens verksamhet. Alla beslut fattas som tidigare nämnt på plats av rådgivare som verkligen känner sina kunder och som med kunskap om den lokala marknadens behov kan erbjuda lösningar som passar för de förutsättningar som råder lokalt. Att det uppskattas och ger resultat märks i antalet nöjda kunder.
– Handelsbanken hamnar ofta i topp bland storbankerna i SKIs mätningar. Kunderna värdesätter inte minst att vi kan hålla en hög tillgänglighet och erbjuda nyttiga, proaktiva råd för att skapa en långsiktigt hållbar ekonomi. Vi jobbar efter principen att om kunden blir nöjd så görs även nästa affär med oss. Det är så vi skapar tillväxt och det är så vi kan fortsätta hålla en hög servicenivå, förklarar Hans Albert Lindgren vidare.

För Skellefteås bästa
Småföretagarandan är stark i Skellefteå. Bland småföretagen är det många som har samma bank privat som för företaget, det skapar ett behov av en helhetssyn som Handelsbanken också har. Hans Albert Lindgren påminner om att Handelsbanken aldrig har kampanjer eller specialerbjudanden, utan man satsar istället på att vara en riktigt bra bank – varje dag.
– Vi strävar efter att vara det absolut bästa alternativet i varje enskild affär. Vi spelar en avgörande roll i det lokala näringslivets utveckling eftersom vi finansierar projekt som skapar tillväxt bland företagen och därmed även för Skellefteås utveckling. Ett exempel är inom fastighetsbranschen där det nu satsas mer än på länge i Skellefteå. Vi är med under hela resan och betraktar oss själva som samhällsbyggare ur flera avseenden.
Eftersom Handelsbanken arbetar ur ett lokalt perspektiv så bygger hela verksamheten på att skapa tillväxt för Skellefteå. För att bredda verksamheten och nå ut till fler har Hans Albert Lindgren etablerat en kontorsstyrelse lokalt som består av kända representanter från näringslivet. Det ger förtroende för banken och för de gemensamma satsningar som görs för Skellefteås bästa.