Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Handelsbanken är den lokala banken för alla

Att Handelsbanken har byggt upp en stark organisation kring det personliga mötet är tydligt. Med det kommer också ett omfattande kundansvar som baseras på nära relationer mellan rådgivare och kunder. Handelsbanken vill vara och är den lokala banken för alla, som möter och tar hand om alla kunder – stora som små, företag och privatpersoner.

Det finns beslut i livet och i företagsvärlden som inte bör grundas enbart på digitala möten. Det vet man på Handelsbanken, som är den bank i Sverige med flest lokalkontor. I Hallstahammar möter Handelsbanken kunder från alla delar av kommunen, med allt från stora lantbruk till enmansföretag och privatpersoner som kunder.
– Eftersom banken ofta finansierar stora livsbeslut så innebär det en extra trygghet för våra kunder att få diskutera det med en kvalificerad rådgivare först. En annan fråga som många kunder uppskattar hjälp med är att i lugn och ro se över sin framtida pension och sparande i olika former, förklarar Niklas Johansson, kontorschef på Handelsbanken i Hallstahammar.

Bygger långsiktiga kundrelationer
På Handelsbanken finns inga prova-på erbjudanden eller tillfälliga kampanjer. Bankens verksamhet grundas helt och hållet på att erbjuda alla kunder tjänster som är rätt för dem och deras situation. Vi anpassar vårt erbjudande för privatpersoner, företag och skog- och lantbrukskunder för att fungera optimalt för varje enskild kund.
– Dagens kunder behöver och efterfrågar både en stabil och pålitlig digital tjänst och möjligheten att kunna träffas när det behövs. Det erbjuder vi på Handelsbanken. Bostadsköp, företagsöverlåtelser, tjänstepensioner och placeringslösningar är exempel på tjänster man helst vill ha hjälp med på plats, det vill säga i form av ett fysiskt möte, bekräftar Niklas Johansson.
Att bygga långsiktiga kundrelationer har allt att göra med att skapa en hållbar affärsmodell där Handelsbanken ska vara lite som en föregångare på området.

Ansvarsfull samhällsaktör
Förutom att arbeta hållbart och långsiktigt med kundrelationen på den lokala marknaden handlar hållbarhetsfrågan inom Handelsbanken om att vara en ansvarsfull samhällsaktör. Detta görs genom att ta ansvar för hur banken direkt eller indirekt påverkar intressenter ur ett finansiellt, socialt och miljömässigt perspektiv. Arbetet är djupt förankrat i företagskulturen och Handelsbankens arbetssätt, och omfattar hela koncernens verksamheter på samtliga marknader där banken är verksam.
Ett konkret och mätbart exempel på hur Handelsbanken applicerar hållbarhetsfokus är arbetet inom fond- och kapitalförvaltning såväl som pensionsförvaltning, där man arbetar för en hållbar utveckling i de företag som banken investerar i på uppdrag av kunderna.
Vi får mycket nya kunder tack vare en stark lokal närvaro som kombineras med en bra digital plattform. På senare år märker vi också att fler värdesätter en bank som kan visa på hållbarhet och det kommer vi att arbeta ännu mer med framöver. Att vara en ansvarsfull samhällsaktör är en ren överlevnadsstrategi idag, avslutar Niklas Johansson.