Ons 21 feb / År 42 / Nr 5 2023

Handelsbanken är en möjliggörare för tillväxt

Handelsbankens kunder har rätt att förvänta sig en riktigt bra universalbank. En bank som arbetar för att vara en långsiktig partner som stöttar och möjliggör utveckling i kundernas verksamheter, både privat- och företagskunder. Med ett globalt växande kontorsnät har Handelsbanken dessutom möjlighet att följa kunderna ut i världen, samtidigt som man bibehåller en stark lokal prägel.

Handelsbanken är känd för att ha ett stort kontorsnät med många lokalkontor, även på mindre orter och i glesbygd. Det är en del av bankens ansvar gentemot kunderna – att hålla en genomgående hög tillgänglighet och att alltid verka för lokal utveckling. Det är något som Handelsbanken verkligen kan stå för, och som kunderna ofta vittnar om i olika undersökningar och via offentliga kanaler.

Växande globalt kontorsnät
Jönköping har byggt upp en stark ställning som knutpunkt mellan Sveriges tre största städer. Jönköpingsregionen har därmed även en betydelsefull internationell prägel som logistik- och handelsnav i södra Sverige, samtidigt växer intresset för regionen baserat på andra värden såsom livskvalitet och bra boendemiljöer. I centrum av allt detta står Handelsbanken som en möjliggörare för fortsatt tillväxt.
– Unikt för Handelsbanken är att vi verkligen kan säga att vi är lokala, regionala och globala. Vi har ett växande globalt kontorsnät och arbetar intensivt för att bygga upp regionala nät i bland annat Storbritannien. Utvecklingen kommer naturligtvis kunderna till gagn genom att vi har de resurser som efterfrågas lokalt – även när kunden expanderar utanför Sveriges gränser, förklarar Cicki Törnell, kontorschef på Handelsbanken i Jönköping.

Backar upp internationellt
Det globala utvecklingsföretaget Kapsch TrafficCom har samarbetat med Handelsbanken under de senaste åren. Företaget utvecklar intelligenta transportsystem, ITS, inom vägavgiftsdebitering, stadstrafiklösningar och trafiksäkerhet, och har flera centrala funktioner i Jönköping. Branschen är enligt vd Claes Pihl ytterst dynamisk och präglas i synnerhet av en hög utvecklingstakt, något som Kapsch TrafficCom ständigt måste anpassa sig efter.
– För oss är det inte aktuellt att följa utvecklingen – vi måste driva den, säger Claes Pihl.
Kapsch TrafficCom är dotterbolag till en världsomspännande koncern och har dessutom egna dotterbolag. Den svenska verksamheten kretsar kring utveckling av betydande delar av koncernens produktportfölj och man ansvarar för stora marknader där Sydamerika, Sydostasien, Australien och Afrika finns med.
– Det globala arbetsfältet ställer givetvis höga krav på oss som leverantör, nästan alla våra affärer är internationella och av skiftande karaktär. Det kan vara en blandning av enkla produktaffärer till avancerade långsiktiga byggprojekt, med en spännvidd mellan 100 000 till flera miljarder kronor. Då behöver vi bankens uppbackning för att lyckas, upplyser Mattias Larsson, ekonomichef på Kapsch TrafficCom.

Möjliggör nya affärer
Både Claes och Mattias poängterar att Kapsch TrafficCom ser Handelsbanken som en viktig partner i utvecklingen, inte minst eftersom företagets affärer kräver en stor involvering från bankens sida. Ofta är det också av stor vikt att få snabb och effektiv hjälp, något som Handelsbanken ställer upp med.
För de kunder som har en lång relation med Handelsbanken står det klart att erbjudandet från banken bygger på ömsesidigt förtroende och långsiktighet. För Handelsbanken är det samtidigt viktigt att vara en drivkraft i utvecklingen, bland annat gällande nya digitala lösningar, men det är inget självändamål att enbart satsa på digitalisering för teknikens skull.
– Teknikinvesteringar måste ge något värdefullt tillbaka och underbygga fortsatt tillväxt för att vara intressanta för oss. Viktigast är att vi kan skapa möjligheter för nya affärer och ökad lönsamhet för våra kunder, då har vi lyckats med vårt uppdrag, understryker Cicki Törnell som avslutning.