Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Handelsbanken – Årets Bank 2012

Handelsbanken har mycket nöjda kunder och högre lönsamhet än andra jämförbara banker.
Ett kvitto på detta är att Handelsbanken blev utsedd till ”Årets Bank 2012” av Privata Affärer samt dessutom under året som gått erhållit utmärkelserna ”Årets Affärsbank” och ”Sveriges Småföretagarbank”.
– Det är vi naturligtvis jätteglada för. Nöjda kunder är ett av de huvudmål vi har, säger Olof Enander, kontorschef på Handelsbanken Helsingborg Norr.

En styrka hos Handelsbanken är många lokalkontor och närhet till kunderna. Lokalkontoren är självstyrande och de flesta beslut fattas på plats. Detta ger korta beslutsvägar och snabba svar för kunden.
I Helsingborg har Handelsbanken tre kontor för att kunna vara så nära sina kunder som möjligt.
– Vi jobbar utifrån det som kallas ”kyrktornsprincipen”, vilket innebär att vi gör affärer med de kunder vi skulle kunna se från ett kyrktorn. Varje kontor är helt fristående och ansvarar för sin egen verksamhet, säger Olof Enander.
Handelsbanken är en av de största bankerna i Norden med verksamhet i 24 länder och full kontorsrörelse i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Storbritannien.
Totalt har Handelsbanken i dagsläget 461 kontor i Sverige.

Ett komplett utbud
Handelsbanken är en universalbank med ett komplett utbud av finansiella tjänster för såväl företag som privatpersoner: traditionella företagstjänster, investment banking, trading, finansiering, placering inom aktie- och räntemarknad samt personförsäkring.
Handelsbankens organisation är sedan början av 1970-talet starkt decentraliserad och det lokala bankkontoret har en stark ställning.
I Helsingborg finns de tre kontoren; Stattena, Söderport och Stortorget. Kontoret på Stortorget har 23 anställda med Göran Pelvén som kontorschef, bankkontoren i Stattena och Söderport har 12 anställda på respektive kontor och Olof Enander och Maria Brygg som kontorschefer.

Full service
– Vi har full service på alla tre kontoren och tar hand om både företagen och företagens anställda. Dessutom har vi något så ovanligt som kassa, vilket våra kunder efterfrågar, och när man ringer till något av Handelsbankernas kontor kan kunderna prata direkt med sin kontaktperson, berättar Olof Enander.
Det övergripande målet för Handelsbanken är att ha en bättre lönsamhet än genomsnittet av bankerna.
– Det får vi genom nöjda kunder och lägre kostnader. Vi jobbar inte utifrån något portföljstänkande att vi ska öka inom någon specifik sektor eller kundgrupp utan vi vill träffa alla typer av kunder, säger Olof Enander och tillägger:
– Vi har den stora bankens styrka, men den lilla bankens lokala anknytning. Det gör att vi har god tillgänglighet och ett komplett erbjudande till våra kunder.