Tor 2 dec / År 39 / Nr 4 2021

Handelsbanken – en lokal partner

På Handelsbanken tillämpas inte kampanjer eller prova-på erbjudanden. Trots det får banken gång på gång toppbetyg i olika undersökningar och rankningar. Vad är det som gör att Handelsbanken lyckas så bra – år efter år?

Ett framgångsrecept, enligt bankdirektör Ann-Charlotte Edin i Kungsör, är en decentraliserad organisation, där Handelsbanken som fullservicebank ser till helheten och möter varje kund på ett personligt plan.
– Vi drar fördel av att ha lokala kontor på flertalet orter i Sverige. Det är en medveten organisationsstruktur, upprättad för att kunna erbjuda kunderna en hög tillgänglighet och personlig rådgivning. De flesta beslut fattas lokalt, vilket naturligtvis ger stora fördelar för kunderna i form av snabb återkoppling från rådgivare som känner kunden och marknaden. Lokal närvaro och en väl fungerande digital tjänst samt personlig rådgivning dygnet runt, via Handelsbanken Direkt ger kunden tillgång till personlig service 24 timmar per dygn, alla dagar på året.
Ann-Charlotte Edin förklarar vidare att eftersom Handelsbanken har en stark förankring i det lokala samhället ser banken det också som en naturlig uppgift att bidra till ortens fortsatta utveckling. Det gäller allt från finansiering och helhetslösningar av företagsidéer och samhällsnära satsningar inom idrottsföreningar, såväl som att ombesörja finansiering och god placeringsrådgivning till våra privatkunder.

Värdet av det personliga mötet
Att Handelsbanken har byggt upp en stark organisation kring det personliga mötet är tydligt. Med det kommer också ett strikt kundansvar som baseras på nära relationer mellan rådgivare och kunder. Det innebär också att kunderna har en hög medvetenhet kring vad banken kan erbjuda och står för.
– Eftersom banken ofta finansierar stora livsbeslut så innebär det en extra trygghet för våra kunder att få diskutera det med en kvalificerad rådgivare först. En annan fråga som många kunder uppskattar hjälp med är att i lugn och ro se över sin framtida pension och sparande i olika former. Ann-Charlotte Edins kontor i Kungsör sysselsätter tre anställda och tillhör Handelsbankens organisation för region Gävle. I regionen finns ett 90-tal samverkande kontor och alla lokalkontor har ansvar för sin egen marknad.

Hållbarhet
Förutom att arbeta hållbart och långsiktigt med kundrelationen på den lokala orten handlar hållbarhetsfrågan i Handelsbanken om att vara en ansvarsfull samhällsaktör. Detta gör vi genom att ta ansvar för hur banken direkt eller indirekt påverkar intressenter ur ett finansiellt, socialt och miljömässigt perspektiv. Arbetet är djupt förankrat i vår företagskultur och våra arbetssätt, och omfattar hela koncernens verksamheter på samtliga marknader där banken är verksam. Ett exempel på detta är arbetet inom fond- och kapitalförvaltning såväl som pensionsförvaltning, där vi arbetar för en hållbar utveckling i de företag som vi investerar i på uppdrag av våra kunder.